Inspirerad av Seth Godins bok Purple Cow vill jag lyfta fram ett användbart japanskt ord. Otaku.

Innebörden av otaku kan beskrivas som när något är mer än en hobby men mindre än en besatthet (obsession). Människor som befinner sig längst fram inom respektive fält har nästan alltid otaku. Det var ofta så de positionerade sig just där. Vare sig man är mäklare och alltid är stand by vid telefonen, dygnet runt, eller om man är elitidrottare och lever och andas sitt kall så kan man vara säker på att de som når längst har ett otaku för det de verkar inom. De som inte har det checkade troligen ut mentalt (och fysiskt?) vid 16.30.

Hur tar sig ett otaku för HR i uttryck? Känner du någon som har otaku för HR? Vad gör just du utanför din heltidstjänst eller dina heltidsstudier som låter denna strävsamhet ta sig i uttryck ? Drar du själv en skarp och tydlig gräns mellan arbete och fritid? Jag är osäker på att en person med otaku för HR skulle vilja göra just det. Eller ens kunna.

HR Sverige fyller 5 månader ungefär idag. Under 5 månader har jag haft kontakt med något fler än 250 HR-personer (majoriteten yrkesverksamma) genom möte eller telefon. Vissa av dem hade och har ett otaku för HR. Det var inte svårt att räkna ut, ofta räckte det med de fem första minuterna av det första mötet/telefonsamtalet. En annan del av dem verkar inte ha ett otaku för HR, vilket tar något längre tid att urtyda. De finns på sin arbetsplats och gör just det som de förväntas göra. Ofta inte mer. Utbytbarheten (ursäkta styrkeordet) är hög på sådana människor, även om de sannolikt gör ett bra jobb.
.
Är du utbytbar på din arbetsplats?
.