Tidigare har jag varit inne på vad jag tror är trenderna inom sociala media och HR 2013 men vad tror andra siter och framförallt om man tittar utanför området sociala medier? De svenska HR-bloggarna är tyvärr försvinnande få och ingen har ännu inte tittat i spåkulan. De utländska däremot, där är det mer aktivitet.

Här är de fem bästa och mest läsvärda trenderna inför 2013 inom HR. Absolut tillämpbart även för svensk HR.

Five HR technology trends for 2013 and three critical action items

5 IT-trends that will impact HR in 2013

Aflac Presents 2013 Benefits Trends For Human Resource Managers To Monitor

Five Key HR Trends for 2013