Ledarskap är att påverka och påverkas. Min vision som ledare och kommunchef är “Vi är vår värld” – som för mig betyder det att vi var och en ser vår del och tar ansvar för vårt bidrag till det gemensamma. Jag har utifrån detta fem motton som jag försöker leva vid som ledare och således också som människa.

Läs mer på http://kommunchef.com/

All förändring börjar med mig själv

Jag tror att förändring börjar med en vilja att förändras. Förändringen måste ske i förhållande till en omvärld, en input för ditt val om förändring. Det kräver en öppenhet för feedback från andra och en vilja att ge ärlig, konstruktiv feedback. När jag är öppen kan jag känna mig sårbar. Sårbarheten kan leda till att jag sluter mig och bestämmer mig för att min ska min öppenhet och således min förändringsvilja. 

Den enda människa du förfogar över är dig själv. Det är så lätt att tro och hoppas på andras förändring. När du förändras så bidrar du till förändring.

Mycket tid som ledare, medarbetare och människa kan gå åt till att fundera på vad andra borde göra – det är bortkastad tid. I dialog med andra så försök alltid att se din del och bidra till att dialogparten ser sin.

All förändring börjar med dig själv! – All förändring börjar med mig själv!