En gång chef, alltid chef?

Nio av tio chefer trivs på sitt jobb, en tredjedel trivs dessutom väldigt bra. Åtminstone om man får tro en undersökning som Ledarna låtit Novus Opinion göra.

Det som gör jobbet intressant för cheferna är att de får påverka, arbeta med människor och att få verksamheten att fungera på bästa sätt. Enligt undersökningen känner de flesta relativt hög grad av välbefinnande på sina arbetsplatser.

Ändå vill bara sex av tio fortsätta som chef fram till pensionen.  Från Ledarna säger man att chefsrollen behöver moderniseras för att erfarna ledare ska vilja fortsätta leda hela sitt yrkesliv.

Ja, chefsrollen behöver moderniseras, men man kan också fråga sig om det är rimligt att man ska fortsätta som chef hela livet bara för att man en gång blivit det. I andra sammanhang talar vi gärna om de snabba förändringarna i yrkeslivet. Vi säger att man bör vara flexibel och kanske räkna med att byta yrke ett par gånger på en livstid. Jag tror det gäller cheferna också. Olika tider och situationer ställer olika krav på ledare. Att variera mellan chefs- och specialistroller kan dessutom vara en bra karriärväg. Erfarenheter man har med sig från chefsjobbet kommer många gånger väl till pass i andra roller. Man kan under en paus från ledarskapet också skaffa nya erfarenheter som kan appliceras i nästa ledarroll.

En grupp chefer som särskilt fångar mitt intresse är de 10 % som i undersökningen uppgivit att de trivs dåligt eller riktigt dåligt. Enligt Ledarna finns det 500 000 chefer i Sverige, vilket betyder att den gruppen som mår dåligt omfattar så många som 50 000 personer. Två procent av de tillfrågade cheferna vill helst sluta som chef genast.

Konsekvenserna av att så många chefer inte trivs på sina jobb är naturligtvis stora, främst för de enskilda personerna men naturligtvis även för deras medarbetare och kollegor och i slutändan för lönsamheten i de företag där de arbetar.

Med rätt insatser skulle de flesta av dessa chefer förmodligen både vilja och kunna trivas i sin chefsroll igen. För andra är det inte möjligt. Alla behöver dock någon form av uppmärksamhet och stöd för att inte bli kvar i vantrivsel. Här har närmast överordnade chef med stöd av HR en viktig roll.

I framtiden vill jag också se en annan inställning till karriär. En inställning där det är naturligt att växla mellan chefskap och andra roller, och där det inte ses som ett misslyckande att kliva av en ledarroll utan som ett nytt steg i personens utveckling. Det skulle bidra till att fler vågar göra det de allra helst vill.

6 Responses to “En gång chef, alltid chef?”

 1. […] This post was mentioned on Twitter by Johan Gottberg. Johan Gottberg said: RT @hrfredrik: En gång chef alltid chef? http://bit.ly/hbUfaT […]

 2. Klara Adolphson skriver:

  Hej Stina!

  Vill bara rätta till en liten missuppfattning. Vi på Ledarna vill i första hand modernisera chefsrollen och innovera ledarskapet för att bättre möta de utmaningar som vi står inför i idesamhället. Dessutom behöver vi fundera över hur vi ska möta chefsbristen som kommer att uppstå när fyrtiotalistcheferna går i pension. Vi vill också att det ska bli mer accepterat att gå in och ut ur chefsrollen och att vi utvecklar nya tankar kring hur en karriär ska se ut. Läs gärna mer på Ledarnas chefsblogg där vi tar upp de här frågorna: http://www.chefsblogg.se/2010/08/chefsrekrytering-a-la-kling-och-klang/

  Med vänliga hälsningar
  Klara Adolphson, Ledarna

 3. forsandree skriver:

  Intressant läsning! Det som dock inte framgår är om man vill byta bort chefskapet eller om man vill byta bort det chefsjobb man har just nu. Jag kan tänka mig att det finns en skillnad. Många, framförallt på mellanchefsnivå, sitter fast i organisationer där de inte utvecklas så mycket. Men de tar inte steget till ett nytt chefsjobb i en annan organisation utan ser snarare att de stannar på samma plats men med en ny roll. Kan det vara så tror du?

 4. […] En gång chef, alltid chef?- Intressant läsning! Det som dock inte framgår är om man vill byta bort chefskapet eller om man vill byta bort det chefsjobb man har just nu. Jag kan tänka mig att det finns en skillnad. Många, framförallt på mellanchefsnivå, sitter fast i organisationer där de inte utvecklas så mycket. Men de tar inte steget till ett nytt chefsjobb i en annan organisation utan ser snarare att de stannar på samma plats men med en ny roll. Kan det vara så tror du? […]

 5. Stina Höglund Stina Höglund skriver:

  Hej Erik,

  Kul att du tar diskussionen ett steg till. När jag skrev inlägget hade jag reagerat på en formulering om att chefsrollen behöver moderniseras så att ”chefer vill leda hela yrkeslivet”. Eftersom jag samtidigt såg att ett ganska stort antal chefer inte trivdes i sitt nuvarande arbete, ville jag slå ett slag för friheten att inte alltid vara chef enbart för att man en gång blivit det.

  Jag tror absolut att många fastnat lite i sina organisationer och att en lösning kunde vara att fortsätta som chef hos en annan arbetsgivare. Samtidigt är det ju viktigt att tänka igenom vad det är man vill uppnå med att byta jobb så att man söker sig till ”rätt” ny arbetsplats. Jag tror också att det finns de som med lite hjälp skulle kunna må bra på sitt nuvarande jobb. Som coach till ledare och medarbetare i förändringssituationer kan jag förstås inte låta bli att peka på nyttan av att ha en utomstående samtalspartner att diskutera fritt och förutsättningslöst med kring frågor som dessa.

  /Stina Höglund

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser