Ledarskap

Marknadsföringslogiken 

Begreppet deltidsmarknadsförare (Gummesson, 1987) definierar och tangerar personalens avgörande roll i marknadsföringsarbetet. Utan de rätta medarbetarna och den rätta mentaliteten i organisationen kommer inte företaget att lyckas. Företagen måste bli bättre på att hantera kontaktytan mellan de externa och de interna relationerna. För att framgångsrikt…

Employer branding, HR Sverige, Ledarskap, Personalekonomi, Rekrytering, Strategisk HR, Uncategorized, ...

Är jag beredd att tänka om angående test? 

I vår rekrytering använder vi test godkända av (valfri trebokstavsförkortning.), vi stödjer oss mot den senaste forskningen, alla våra konsulter är certifierade av(sätt in en bra trebokstavsförkortning), vi arbetar vetenskapligt, vi arbetar objektivt, vår process är träffsäker, vårt kontaktnät är stort, vi arbetar effektivt. vi…

HR Sverige, Ledarskap

Sluta leta motivation! 

Motivation är ett missförstått begrepp. Vi letar efter motiverade människor till våra arbetsplatser istället för att skapa dem. Vi är inte mer eller mindre motiverade som människor. Motivation är inte en drivkraft som vissa har mer eller  mindre av. Vi är motiverade för olika saker….