Manne,

I en post på LinkedIn lyfter du i egenskap av Sveriges HR Förenings generalsekreterare fram det faktum att Petter Stordalen vann det nyinstiftade priset ‘Årets HR-profil’.

Vi var en icke så oansenlig mängd med yrkesverksamma inom HR som då lyfte fram vår oro och förvåning kring att ‘Årets HR-profil’ per definition av priset är en person som står utanför HR. Det är förövrigt på inga sätt första gången som priset kritiseras.

Och för ytterliggare kontext, så här skriver ni på er hemsida om priset,

“Årets HR-profil behöver inte vara en chef eller en HR-medarbetare utan en person som genom sina insatser har skapat exceptionellt goda förutsättningar för andra och väsentligen påverkat en eller fler medarbetare positivt i såväl arbetslivet som livet i stort.”

Intentionen är således god men skapar det verkligen rätt förutsättningar för vårt yrke att öka sin status är den frågan jag och många med mig har undrat utan att få mer än ett generiskt svar som påvisar att det är upp till oss att nominera människor inför nästa års upplaga.

Till det vill jag återigen hänvisa till definitionen ovan och de frågor jag lyfte fram i mitt svar på LinkedIn. Men eftersom dialog i ett LinkedIn-kommentarsfält verkar ointressant så hoppas jag du kan ta dig tid och öppet i den här posten istället svara på mina frågor här.

Hur anser du att ett pris likt det ovan driver på statusen för HR-yrket?

Hur ser du och Sveriges HR Förening på kritiken som inkommit?

Som jag ser det har du en gyllene chans att visa på att Sveriges HR Förening värnar vårt yrke som yrkesverksamma inom HR. För mig – och säkerligen många med mig – är det viktigt med en branschförening som för oss framåt och värnar om att utveckla vår profession, snarare än att devalvera den.

Ser fram emot ditt svar och en fortsatt konstruktiv dialog!