Manne Didehvar

Öppet brev till Manne Didehvar

Manne,

I en post på LinkedIn lyfter du i egenskap av Sveriges HR Förenings generalsekreterare fram det faktum att Petter Stordalen vann det nyinstiftade priset ‘Årets HR-profil’.

Vi var en icke så oansenlig mängd med yrkesverksamma inom HR som då lyfte fram vår oro och förvåning kring att ‘Årets HR-profil’ per definition av priset är en person som står utanför HR. Det är förövrigt på inga sätt första gången som priset kritiseras.

Och för ytterliggare kontext, så här skriver ni på er hemsida om priset,

“Årets HR-profil behöver inte vara en chef eller en HR-medarbetare utan en person som genom sina insatser har skapat exceptionellt goda förutsättningar för andra och väsentligen påverkat en eller fler medarbetare positivt i såväl arbetslivet som livet i stort.”

Intentionen är således god men skapar det verkligen rätt förutsättningar för vårt yrke att öka sin status är den frågan jag och många med mig har undrat utan att få mer än ett generiskt svar som påvisar att det är upp till oss att nominera människor inför nästa års upplaga.

Till det vill jag återigen hänvisa till definitionen ovan och de frågor jag lyfte fram i mitt svar på LinkedIn. Men eftersom dialog i ett LinkedIn-kommentarsfält verkar ointressant så hoppas jag du kan ta dig tid och öppet i den här posten istället svara på mina frågor här.

Hur anser du att ett pris likt det ovan driver på statusen för HR-yrket?

Hur ser du och Sveriges HR Förening på kritiken som inkommit?

Som jag ser det har du en gyllene chans att visa på att Sveriges HR Förening värnar vårt yrke som yrkesverksamma inom HR. För mig – och säkerligen många med mig – är det viktigt med en branschförening som för oss framåt och värnar om att utveckla vår profession, snarare än att devalvera den.

Ser fram emot ditt svar och en fortsatt konstruktiv dialog!

 

 

Johannes Sundlo

Arbetar som HR Business Partner. Ansvarig för bloggen här på HR Sverige.

3 Responses to “Öppet brev till Manne Didehvar”

 1. Manne Didehvar skriver:

  Hej Johannes,

  Det är förstås tråkigt att du inte upplever att du fått svar på dina frågor. Jag har försökt bemöta ditt inlägg direkt på LinkedIn men gör det självklart även här för att bidra till en konstruktiv dialog.

  Jag förstår att du tagit del av hur vi, på Sveriges HR Förenings hemsida, presenterat syftet med de priser som vi instiftat. Årets HR-profil behöver inte, precis som du nämner i din blogg, gå till någon som arbetar inom HR-professionen. Tanken bakom detta är att HR är så mycket mer än de personer som faktiskt arbetar på en HR-funktion i en organisation. Genom att uppmärksamma en person som inte arbetar inom HR är det vår intention att skapa uppmärksamhet kring HR-frågorna utanför den sfär som faktiskt är yrkesverksam inom HR.

  Självklart förstår jag att detta är en fråga som man kan resonera olika kring vilket också de kommentarer som inkommit på LinkedIn visar på. Själv tror jag på ett HR som öppnar upp för alla snarare än att utesluta vissa. Jag tror på att öppna upp för att det kan finnas andra goda krafter och personer som är värda att uppmärksammas än bara de som faktiskt arbetar inom HR-professionen. Att våra medlemmar sedan valt att nominera Petter Stordalen och att juryns val föll på just honom talar för att vi är fler som delar den uppfattningen.

  Att skapa uppmärksamhet kring vår profession och våra frågor och att bjuda in andra att dela vår passion kring HR-frågorna är för mig inte att devalvera HR. Det är att stärka och flytta fram positionerna.

  Låt oss ses om du vill veta mer om hur vi resonerat, kanske över en kopp kaffe?

  //Manne Didehvar

 2. Johannes Sundlo Johannes Sundlo skriver:

  Hej!

  Tack för att du tar dig tid att svara. Vi var många som ställde uppföljande frågor på ditt svar utan att få svar på dem så att du har försökt svara på dem vet jag inte om jag håller med om men jag är tacksam för ditt svar här.

  Jag tror också vi alla som har varit kritiska till priset håller med om att det finns goda krafter utanför HR som verkar för HR men återigen är ett av våra mest återkommande problem, så som jag ser det och enligt kommentarerna många med mig, att vi tampas med att HR ses som ett allmängiltlitg yrke som ”vem som helst” kan utföra. Att då med titeln ”Årets HR-profil” utse någon som inte arbetar direkt med HR stärker i min mening bilden av att vi är en profession som behöver hjälp för att vi inte kan klara av vårt arbetet själva. Och återigen, det är definitionen av priset som är skev och det jag och många med mig vänder oss emot.

  Du sätter fingret på en öm punkt när du säger ”Själv tror jag på ett HR som öppnar upp för alla snarare än att utesluta vissa.” och där delar vi inte åsikt. Jag tror inte att alla kan utföra HR. Jag sällar mig till skaran som tror att HR bäst utförs av någon som studerat HR. Jag vet inte hur du resonerar när du tillexempel går till tandläkaren men jag går gärna till någon som gått tandläkarprogrammet jämfört med någon som funnit sitt intresse inom tandläkeriet. På samma sätt som jag gärna åker på en bro som en utbildad ingenjör har byggt och helst inte åker över en bro som en icke-ingenjör byggt.

  Med det sagt säger jag inte att HR ska sluta sig mot omvärlden men som yrkeskår behöver vi jobba på vår yrkesstolthet.

  Jag har varit aktiv inom HR-sfären på internet i snart 10 år och jag har aldrig skrivit något som jag fått så många uppskattande kommentarer, sms och mail om någonsin och min bild är en klar majoritet av HR Sverige ställer sig frågande till det här priset.
  Så ja, jag vill gärna veta mer om hur ni resonerar och jag ser framemot att höra mer om det digitalt så alla kan ta del av det och över en kopp kaffe. Eller bara över en kopp kaffe och att jag sedan får återge vårt samtal. Det är många som är nyfikna på ditt vidare resonemang.

 3. Daniel Almstedt Daniel Almstedt skriver:

  Tycker att det är helt rätt. Tydligt att det inte behöver vara en person som jobbar på HR. HR är större än vad våra titlar och organisationstillhörighet är. Varför vara rädd för devalvering? Vad ska skyddas? Mer HR och kunskap för alla!

Lämna ett svar

Netigate Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!