HR Sverige

En arbetsmiljöfråga 

På tidningen Arbetarskydds hemsida går att läsa en artikel publicerad 130311 om Stockholms lärares arbetsbelastning.  Det gäller två kommuner i Stockholms län som har fått förelägganden av Arbetsmiljöverket efter att ha fått skrivelser från skyddsombud på Lärarnas Riksförbund. För mig känns det verkligen framgångsrikt att lärarna…

HR Sverige

Glädjerevolutionen* 

För ett tag sedan fick jag förmånen att lyssna till Årets Talare 2011, utsedd av föreläsarbyrån SAJ, Erik Fernholm. En mycket kunnig, inspirerande och medryckande person. Denna text utgår dels från de viktiga och intressanta saker som nämndes under föreläsningen, dels från de tankar den…