Jag tror att engagemang är ett resultat av alla de saker som motiverar oss som individer. Detta resultat tar sig i utryck i olika beteenden, olika grader av engagemang.

Våra drivkrafter, vår motivation och våra motiv är inte alltid så lätta att identifiera och förstå. Har du liksom jag fått frågan på en intervju, vad är det som motiverar dig? Jag har funderat en hel del på den frågan och har ännu inte kommit fram till något klokt svar. Det kan tex vara att man vill göra ett bra jobb för att man vill visa att man kan, eller vill vara nummer ett, motivationen kan även grunda sig i att man vill göra ett bra jobb för att man är rädd för att misslyckas. Våra drivkrafter, vår motivation i alla fall den inre är alltså diffus och svår att förstå och förklara.
Däremot är vårt engagemang lättare att se och förstå. Jag tror att du med lätthet kan peka ut de kollegor som är engagerade. Om du skulle frågan om vad som motiverar dem är det troligt att du skulle få svårigheter att komma med ett helt riktigt svar.

Varför är det viktig att vara engagerad på jobbet? Det måste vara det tråkigaste som finns att ha ett arbete där man bara tittar på klockan och väntar på att arbetsdagen ska ta slut. Vi spenderar så mycket av våra liv på jobbet så jag tänker i alla fall vägra att ha tråkigt på jobbet och vara oengagerad. Det är mitt eget ansvar att jag ska känna mig engagerad och ha kul på jobbet. Engagemang kan alltså ses som något själviskt, vi mår bättre om vi är engagerade.

Jag har haft arbeten där jag inte känt engagemang. Givetvis krävs det vissa grundläggande förutsättningar, typ de flesta stegen i Mazlovs kända behovspyramid. Ett litet företag jag arbetade på behandlade sin personal som sk.t, pengarna var det enda som räknades och trakasserier och manipulation av VD:n var en del av vardagen på den arbetsplatsen.
Ingen på det stället var givetvis engagerad. Men om man har det som de flesta faktiskt har det, en helt okej arbetsgivare så finns alla möjligheter för ett ökat engagemang.

Givetvis så behöver vi alltså kunna checka av vissa fundamentala faktorer för att vi som medarbetare ska känna oss engagerade. Alla är vi olika men jag tror att sannolikheten för ett högre engagemang infinner sig om du som medarbetare har en chef som litar på dig och du känner förtroende för. Alla vill vi bli sedda och uppskattade, blir vi det blir vi mer engagerade. Vissa behöver större frihetsgrader och vissa mindre för att bli engagerade. Själv önskar jag inte bli detaljstyrd utan föredrar en större frihetsgrad och någon klok person att bolla med.

Jag har en filosofi att det jag gör på jobbet gör jag dels för egen vinning (jag lär mig saker, utvecklas, känner mig uppskattad osv), dels för företagets vinning (bra för affären, arbetsgivarvarumärket, ett professionellt HR stöd osv.)
Om dessa två sätt att se på saker ligger i linje med varandra så är min erfarenhet att man kan hålla en hög och jämn engagemangsnivå. Man kan använda det något slitna win-win utrycket, jag vinner på det, den organisation jag jobbar för vinner på det.

Det är viktigt att man tror på det man gör, att man kan stå bakom sin produkt, sitt yrke och den verksamhet man jobbar inom. För mig har det alltid varit viktigt att känna en yrkesstolthet. I mina tidigare roller som Bartender och nu som HR-Specialist. Hur orkar man vara engagerad dag ut och dag in? Vi är ju inte mer än människor och vårt engagemang fluktuerar såklart. Jag försöker dock medvetet att eftersträva en hög lägsta nivå. Det är ju inte alltid ens arbete medför ett tydligt resultat. Har du någonsin åkt hem ifrån arbetet och undrat, vad har jag genomfört idag, vad gjorde jag egentligen på jobbet. Din dag kan ha präglats av ett flertal intervjuer, du har stöttat chefer i personalfrågor, du har löst en massa småsaker, kanske släckt någon brand och jobbat lite med ett projekt som i framtiden kommer bidra till något bättre för medarbetarna inom organisationen.

Som HR människa kan man inte alltid blicka i backspegeln och säga, idag har jag byggt det och det. Därför är det viktigt att värdesätta alla de saker du gör under en dag, små som stora. Det du gör är viktigt. Om du inte tror det så sluta gör det du gör i några dagar och se vad som händer. Det finns ett ordspråk i stil med: Ingen märker att du städar, tills du slutar med det…

Jag har kommit fram till några knep för att jag ska upprätthålla mitt engagemang:

Se till att ha kul på jobbet
Jobba mot långsiktiga mål
Sätta upp delmål
Gör saker som är kul
Belöna dig själv, klappa dig själv på axeln, fira segrar
Prioritera, och omprioritera, det är viktigt att du känner att du har kontrollen
Planera ditt arbete, Detta ska jag genomföra idag (inte alltid det går såklart)
Inte reta upp sig på småsaker, det tar din energi
Håll dig undan från energitjuvar
Hjälp andra, det får du tillbaks i längden och du lär dig själv saker på kuppen
Alla arbetsuppgifter är inte super roliga, gilla läget

Spelar det någon roll för företaget om vi är engagerade eller inte?
Jag läste nyligen en mycket intressant artikel i VD-tidningen om engagemangsläckage och i den kunde man utläsa vilka kostnader för ett företag oengagerade medarbetare kan medföra. En formel som kan användas för att skapa en bild av vad det kostar att ha en delvis oengagerad personal är: Andelen oengagerad personal x kostnad halv årslön x antal medarbetare = Kostnaden för engagemangsläckage. I ett företag med 150 anställda, en årslönekostnad på 450 000 kronor per medarbetare och där 40 procent av personalen uppger i medarbetarundersökningen att de inte är fullt engagerade i företagets mål, blir kostnaden för engagemangsläckaget 13,5 miljoner kronor per år.

Så mitt förslag är att du själv ska jobba för att ditt engagemang inte smälter bort och organisationer ska möjliggöra för sina medarbetare att öka sitt engagemang, i det arbetet har den närmaste chefen en avgörande roll.