Det är svårt att skapa en organisation med framgång och det finns mycket forskning om ämnen kring organisationspsykologi som motivationsteorier eller förändringsledning. Under min utbilning och yrkeskarriär har jag samlat på mig några tankar kring vad jag tror leder till framgång, dela gärna med er av era erfarenheter och tankar.

Organisationskultur
– Säg inte bara, utan lev, högt i tak. Låt medarbetare bidra med tankar, feedback och ideér.
– Det är ok att misslyckas. Se misslyckande som ett sätt att lära och bli bättre.
– Skapa en arbetsplats där man känner glädje, det ger motivation och engagemang.
– Satsa på teambuildande insatser och jobba i grupp. Om man gillar varandra så ställer man upp för varandra och det resulterar i bättre resultat för organisationen.
– Ge feedback till varandra, positiv som negativ. Hjälp varandra att utvecklas, lyssna på varandra och acceptera olikheter. Diskutera saker.
– Uppmuntra initiativ
– Ska en organisation där man delar med sig av kunskap istället för att hålla hårt i det man har. Utvecklas som individer och organisation.Var en lärande organisation.

Ledarskap
– Skapa delaktighet i beslutsprocessen. Diskutera och lyssna på de anställda. Men chefen är den som måste fatta beslutet och sedan stå för det. Genom delaktighet får man personalen med sig.
– Var närvarande. Ofta hör jag anställda som säger att deras chef inte vet vad det gör. Att synas är ett grundläggande behov. Det finns forskning som visar att bli sedd (på grund av något dåligt eller bra) ökar produktiviteten.
– Ge feeback, positiv och negativ. Ge den konstruktivt, förklara varför och hur inte bara vad. Arbeta övervägande med positiv förstärkning.
– Fokusera på mjuka delar för att uppfylla hårda delar. Se de anställda, lyssna på dem, hantera problem som uppstår, undanröj hinder, diskutera.
– Delegera. Många chefer har faktiskt svårt för det. det innebär även att delegera ansvar för arbetsuppgiften och befogenhet. Annars blir utförandet svårt. Arbeta istället med uppföljning och fokusera på att utveckla för att bli bättre.
– Respektera och behandla alla lika. Se olikheter som en styrka och möjlighet att se olika perspektiv.
– Var rak och tydlig, fråga för att försäkra dig om att alla ha samma bild.

Kommunikation
– Det heter ju tala till bönder på bönders vis. Fundera på målgrupp innan du väljer angreppssätt. Om du ska genomföra något vill exempelvis en ekonom att du har koll på kostnader och vinster, så angrip ur den vinkeln.
– Transparens! Låt andra veta det du vet, ju fler hjärnor desto bättre resultat. Dessutom leder det till att man känner delaktighet och engagemang.
– Tala klarspråk. Använd inte fackuttryck om du inte är säker på att alla förstår.
– Dialog före monolog.
– Vilken kanal ska du använda? Möte, mellan fyra ögon, e-mail eller intranät?
– Informera hellre ofta om än lite, så undviker du falska ryktesspridningar. Vid förändringar är människor oroliga och behöver prata, hantera detta istället för att hindra att felaktig information sprids.

Stresshantering
– I en tid när vi varje dag läser om ökad stress och arbetsbelastning är det o så viktigt att vår personal håller sig frisk. Skapa ett klimat där man lämnar jobbet på jobbet. Säg det itne bara, gör det. Föregå med gott exempel och hantera anställda som agerar felaktigt. E-mail läser vi på jobbet, punkt. Om man inte är utvilad när man väl är på jobbet, gör vi inget bra jobb.
– Somliga behöver mer hjälp en andra med att prioritera. En hjälp för att sortera bland arbetsuppgifter kan vara 4D modellen; Don’t, Delegate, Delay, Do.
– Släpp saker som du inte kan påverka nu, hantera det när du har möjlighet att göra något åt det istället. Ta ledigt i din hjärna. Ibland hjälper det att skriva ner tankarna.
– Om du har FLOW jobba klart och lämna sedan, lämnar man mitt i flow när det känns bra så tappar man ofta effektivitet men får också ofta en känsla av att man lämnade mitt i som hänger över en när man är hemma.
– Sätt mailtider och stäng av alla ljud på inkommande mail. Oerhört stressande att hela tiden bli avbruten i sitt arbete av inkommande mail, dessutom tappar man massor av koncentration och producerar därav mindre vilket leder till tidsbrist och stress…
– Hitta livsbalans, jobbet är en del – men det måste finnas andra delar också. Träning är bra och gör än mer stresstålig och friskare. Genomför friskvårdsinsatser!

Vad har du för tips och trix?