LinkedIn presenterar andra kvartalets resultat från deras globala undersökning av 13 000 seniora företagsledare från 15 länder. I undersökningen tittar LinkedIn på ledarnas uppfattning om var den globala och nationella ekonomin är på väg den närmsta framtiden samt deras syn på framtida rekryteringar. Återigen är det intressant att LinkedIn använder sin styrka som datainsamlare och gör en sammanställning kring ett givet ämne.

Minskad optimism om den globala ekonomin

Bland majoriteten av de tillfrågade företagsledarna har det skett en minskning av optimismen om den globala ekonomin från förra kvartalet. Företagsledarnas syn på respektive hemlands ekonomi följer ett liknande mönster. Indien utgör däremot ett utmärkande undantag som uppvisar en ökad tillit till både den globala och nationella ekonomin.

Svenska ledare fortfarande optimistiska

Trots en minskning från första kvartalet tror mer än hälften (51 procent) av de tillfrågade svenska företagsledarna att den globala ekonomin kommer att bli bättre de närmsta sex månaderna och 44 procent tror på en förbättring av den svenska ekonomin. De europeiska länderna som i undersökningen är mer optimistiska än Sverige är Storbritannien, Nederländerna och Spanien. Sverige är alltså ett av de länder som är mest positiva till den globala ekonomiska framtiden.

Fler svenska ledare tror att antalet anställda kommer öka

I Sverige tror 45 procent av företagsledarna att deras företag kommer nyanställa under det kommande året, vilket är en ökning med tre procent från första kvartalet. För störst chans till ett jobb ska man söka sig till Indien, Storbritannien, Tyskland eller USA eftersom dessa länder har flest företagsledare som tror på en ökning av anställda.

De branscher vars företagsledare är mest optimistiska gällande tillväxten är:

•    Bemanning
•    IT
•    Flyg, bil och transport

På botten av samma lista ligger:

•    Myndigheter, lärosäten och ideella verksamheter
•    Finansiella tjänster och försäkringar
•    Media och underhållning

Nyfiken på hela undersökningen? Ladda ner den och läs mer här.