I våras var vi på ett föredrag om Sverigestudien. Det är en studie som företaget Preera tagit fram tillsammans med Skandia, SKL och Volvo IT och som berör svenskars värderingar ur olika perspektiv.

Ett perspektiv som var extra intressant var förstås det organisatoriska, där respondenterna beskriver sina egen arbetsplats samt arbetsklimatet i stort i Sverige.

Följande fyra ord befinner sig i topp 10 när svensken beskriver sin arbetsplats; kortsiktighet, byråkrati, slutenhet och förvirring.

Vad innebär detta i en tid när många arbetsgivare strävar efter att vara transparenta och öppna med sina värderingar? Och när det tydligt framgår att det snarare är öppenhet och lyhördhet som unga efterfrågar hos en arbetsgivare?

Vi arbetar tillsammans med flera arbetsgivare och även om många pratar om det öppna företagsklimatet är det inte alla som lever upp till det. På många arbetsplatser styr ärvda värderingar som är svåra att förändra.

Hur kan man som arbetsgivare jobba hårdare för att få bort oönskade värderingar?

Bland annat genom en väl genomarbetad introduktion tror vi och lyfter återigen vikten av att företagets värderingar speglas genom medarbetarna.

Studien i sin helhet kan ni läsa här

Bild från svennevenn/flickr