Under en längre tid har sättet som vi konsumerar information som bekant förändrats. En samhällelig digitalisering har inneburit att en allt större andel av oss tar del av nyheter via nätet och allt oftare via sin mobil. Vi tror att sättet att konsumera information inom just HR är något som alltmer kommer att ske i olika digitala former och när vi tittar på besökssiffror och trender de senaste fem åren och jämför unika läsare för bloggar och branschtidningar så är trenden tydlig: vill du att en artikel ska läsas av många så bör man ha ett genomtänkt och upparbetat sätt att distribuera din text digitalt (vilket  ju förvisso inte är unikt för vår bransch).

Personalaktuellt var under åren 2005-2012 den näst mest läsa personaltidningen i Sverige och ett av syftena med förvärvet är att låta fler få möjligheten att ta del av bra artiklar relaterade till HR. Vi ser möjligheten att – i enlighet med vårt i dagarna 5 år gamla manifest – bedriva kunskapsspridning genom att tillgängliggöra ett större antal artiklar digitalt för en stor publik; att distribuera artiklar gratis till personalvetare och andra som intresserar sig för HR.

I förvärvet ingår Personalaktuellts artikelarkiv, domännamn samt ett utgivningsbevis. Förvärvet slutförs under November 2014.