I mitt förra inlägg ville jag uppmärksamma att Angeles Bermudez-Svankvist ofrivilligt avgår som Generaldirektör på Arbetsförmedlingen och att rekryteringsarbetet minst sagt kommer bli intressant att följa. Förutom de utmaningar jag då nämnde ville jag lyfta upp möjligheter till förändring/förbättring. innan jag vågar ge mig in på att offentligt försöka spekulera i vad eller hur AF skulle kunna utveckla eller göra bättre i framtiden så vill jag belysa en modell att arbeta efter när det kommer till förändring/förbättringsarbete eftersom ja, det är precis vad jag anser de bör jobba med. I mina ögon är inte Arbetsförmedlingens ser vice optimerat till vad det allmänna behovet efterfrågar.

När det kommer till förändringsarbete är det en sak som för mig utgör ryggraden av det arbetet, nämligen utvärdering. Att kontinuerligt ha ett grundligt och kritiskt sätt att se på det man tar sig för är en framgångsfaktor när det kommer till att hålla sig till den röda tråden.

För att säkerställa detta förordar jag att använda sig av en logisk modell. För er som inte har hört talas om en logisk modell så är det en skräddarsydd mall för hur respektive förändringsarbete genom systematisk utvärdering framgångsrikt kan bli effektiv.

En logisk modell är uppbyggd av sex frågor som fungerar som en mall för hur man kritiskt ska granska det man försöker uppnå.

Nedan kommer jag redovisa för de sex frågorna:

  • Vad vill du uppnå? (mål/resultat)

Här gäller det att ha koll på vad vi egentligen vill med vårt projekt. Ska vi förbättra något, utveckla något eller producera något?

  • När skall förändringen vara uppnådd? (tidsram)

Här sätter vi rimliga tidsramar för genomfarandet av det vi vill åstadkomma.

  • Hur ska du nå dit? Process/aktiviteter/resurser

När vi vet vad vi vill uppnå och vilken tidsram vi har är det på sin plats att ta fram aktiviteter som syftar till att uppnå dessa mål. Frågan vi måste besvara för att kunna gå vidare är hur detta ska ske?

  • På vilket sätt kommer det att leda till en förändring?

När vi har besvarat föregående frågor, vi vet vad vi vill uppnå, vi vet både när och hur detta ska genomföras. Det som återstår är att för oss själva definiera hur detta kommer bidra till en förändring.

  • Hur vet du att du har lyckats uppnå dina mål?

Detta steg handlar om att skapa mätbara mål, om vi vet vad vi vill och vad det kan förändra har vi ofta en bild av hur vi kan märka detta med blotta öget. Det kan vara i form av mer inkomster eller positivare recensioner.

  • I vilket sammanhang äger förändringen rum?

Sammanhanget är den sista men dock inte den minsta delen av ett utvärderingsarbete. Det är inte förrän vi definierar potentiella förbättringsområden som vi ser vad vi egentligen kan göra för skillnad.

För att göra denna process mer aktuell och nutidsanpassad vill jag applicera det ”Agila tänkandet”. Med detta menar jag att då vi har ett projekt vi ska genomföra under en viss tidsperiod så bryter vi ner denna i mindre delar, sätter delmål och skapar delprojekt. Men vi använder oss hela tiden av den Logiska modellen. Att ständigt utvärdera de mindre aktiviteterna och delmålen efter samma kriterier som när vi utvärderar huvudmålet med vårat förändringsarbete gör att vi ständigt kontrollerar om vi håller oss till den röda tråden.

Denna metod som ett verktyg för utvärdering är en av de saker som jag försöker utveckla, mitt arbetsnamn för detta är Agile Evaluation. Det kommer mer inlägg i detta ämnet, jag ville helt enkelt kasta ut en tråd i offentligheten. Har ni synpunkter, idéer, tillägg eller bara vill diskutera vidare kontakta mig gärna.