Olika positioner på arbetsmarknaden erbjuder olika stora utmaningar, det är nog inte många som säger emot mig när jag påstår att ett jobb på Arbetsförmedlingens HR-Avdelning erbjuder för stunden mer utmaningar än på de flesta arbetsplatser. Låt mig försöka sammanfatta läget..

Det är nog få som missat att Arbetsförmedlingens Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvists förtroende varit ifrågasatt senaste tiden.  Frågan huruvida hon ska få fortsatt förtroende eller inte avgjordes i går vid lunchtid när arbetsmarknadsminister Hillevi Engström meddelade Angeles Bermudez-Svankvists omedelbara avgång som Arbetsförmedlingens Generaldirektör.

Det är enligt de flesta källor inte en isolerad händelse som ligger bakom hennes avgång utan ett misstroende som vuxit fram gradvis. Det senaste som uppmärksammades i media var hennes höga mobilräkningar där hon missat att stänga av mobilsurf under utlandsuppdrag. Relationen mellan Angeles Bermudez-Svankvists och Arbetsförmedlingens styrelse har gradvis försämrats senaste perioden och när det i media uppmärksammades på bred front att hennes mobilräkning var bortom all rimlighet uppstod en situation som bara kunde lösas med att agera.

När det är interna anspänningar inom en organisation blir ofta fokus flyttad från nyttan till problemet vilket i sin tur påverkar de som ska använda sig av den så kallade nyttan. Att detta påverkat de som brukar Arbetsförmedlingens tjänster negativt illustreras i en mätning från TNS Sifo som visar att Arbetsförmedlingens anseende minskat från -21 vid mätningen 2012 ner till -27 vid mätningen för 2013. Att tillägga så går skalan från 100 till -100 där medeltalet för svenska myndigheter ligger på 22 och Arbetsförmedlingen ligger på den mätningen i botten. Detta bekräftas av svenskt kvalitetsindex årliga mätningar som visar en positiv trend 2008-2011 men 2011-nutid en kraftigt fallande trend. Att Arbetsförmedlingen har lägst siffror bland de olika myndigheterna hänger nog till stor del ihop med låg konjunktur och hårt klimat på arbetsmarknaden. Men det är minskningen i anseende som skvallrar om en förändring av något slag.

När jag hör ordet förändring kan den obotliga optimisten i mig inte låta bli att samtidigt höra ordet förbättring, eller åtminstone möjligheten till förbättring. Här har arbetsförmedlingen ett gyllene läge till att vända en negativ trend till en mera positiv trend. Nu talar jag inte enbart om möjligheten till att hitta en ny Generaldirektör som harmoniserar med styrelsen  utan möjligheten att bli en populär-are myndighet i svenska folkets ögon.  Vad som närmast kommer ske är att Clas Olsson, tidigare biträdande Generaldirektör för Arbetsförmedlingen, kommer tillträda som tillförordnad fram till att ny Generaldirektör rekryterats. Här ser jag som jag sa ett gyllene tillfälle att uppdatera myndighetens relation med allmänheten.

Den uppdateringen kan börja redan vid rekryteringen av ny Generaldirektör.

Vad som varit en stor kritik från allmänheten riktad mot Arbetsförmedlingens metoder är att det inte tas hänsyn till enskilde individens behov samt att de ställer mer krav på den arbetssökande i förhållande till individanpassad hjälp.  Mitt förslag är att göra svenska folket delaktiga i denna rekrytering på något sätt, om inte direkt delaktiga, låt det vara stor transparens i rekryteringen och lyssna lyhört på folket. Skapa en känsla av delaktighet och bygg förtroende från toppen. Men som Angeles Bermudez-Svankvists uttalanden i pressen skvallrar om så är det inte bara externt som förtroendet måste återuppbyggas utan även internt.  Jag vågar påstå att det just nu är lite extra utmanande att jobba med HR just på Arbetsförmedlingen.

Det kommer nog behövas några dagar för allt att lägga sig och en plan framåt sakta men säkert framträda. Precis som jag säger så kommer utmaningarna vara stora men möjligheterna ännu större. Det är vid få tillfällen en organisation, företag eller myndighet kommer i större kontakt med omgivningen än vid en rekrytering.

Dörrar öppnas, nyfikna blickar vänds inåt, letande blickar vänds utåt. Möten sker.

Allmänheten kommer här få en bild av hur Arbetsförmedlingen vill jobba i framtiden, så varför inte vara transparent och tydlig. Varför inte bjuda in svenska folket till att åtminstone få göra sin åsikt hörd. Lika viktigt är att lyssna på de 11000 medarbetare som jobbar på Arbetsförmedlingen, att låta rekryteringen av ny Generaldirektör bli folkets och medarbetarnas rekrytering. Ett unikt tillfälle att kombinera CSR och Employer Branding. Det tror jag kan vara en framgångsfaktor för Arbetsförmedlingen i dessa tider för förändring. att fokusera på individens delaktighet, lyssna och låta sig lära av individen. Det är trots allt individen som vet vad denne själv behöver. Nu får vi inte glömma att vi talar om en politiskt och statligt styrd myndighet som såklart är hårt reglerad. Men det är här utmaningen för Arbetsförmedlingens HR-Avdelning kommer in i bilden.

Ser vi rekryteringen av ny Generaldirektör som en möjlighet att vinna i anseende hos folket är det enligt mig tre huvudutmaningar som måste tas an.

Den första utmaningen är att skapa en känsla av delaktighet hos svenska folket. Den andra är att läsa vad samhället har för behov och ställer för krav på Arbetsförmedlingen i framtiden. Vilket kan vara avgörande för vilken typ av ledarskap som blir aktuell och därmed också avgörande för val av Generaldirektör. Den tredje och största utmaningen blir att attrahera rätt kandidater.  Är det en orädd entreprenör, en handfast byråkrat eller emotionell innovatör?

Oavsett vad som händer framöver så kommer HR få spänna musklerna och vara lyhörda både på det som sägs inifrån men även utifrån. Lyssna tillräckligt noga för att kunna se in i framtiden, för det är där möjligheten till förändring och förbättring finns. Eller är det så att Arbetsförmedlingen inte tjänar på att öka i popularitet?

En fråga är jag säker på, detta blir en intressant rekrytering att följa!