Sätt tonen med introduktionen!

 

Vad hade du för förväntningar när du började ditt jobb?

Och upplevde du att de infriades när du kom dit första dagen?

Som nyanställd spelar det egentligen ingen roll vilket jobb det handlar om eller om det är det första jobbet eller inte.  Ofta finns höga förväntningar och förhoppningar om sin nya tjänst.

Inför första dagen har chefen kanske bett en att läsa igenom några pärmar om verksamheten, vad som gäller vid löneutbetalning och hur det fungerar med kaffeautomaten. Banalt? Jo, kanske men i många organisationer är det vad man möts av innan eller under första dagen på en arbetsplats.

Ibland händer det att man får information om en introduktionsdag. Tyvärr visar det sig att den inte äger rum förrän om 2-4 månader. Men då kommer man att få all viktig kunskap om sin nya arbetsgivare. För det får man ju? Företaget har tydligt sagt att de satsar på sina medarbetare.

Men vad händer med den nyanställda den första arbetsdagen, efter att pärmarna är genomlästa och kaffeautomaten är checkad och klar att användas? Jo, det engagemang och de förväntningar den personen har har sjunker gradvis och man börjar anpassa sig till rådande normer. När 4 månader har gått finns det kanske ingen anledning längre att lyssna på ledningen eller ta del av företagets värderingar. Nu är man ju en del av organisationen och har koll på det mesta. Kulturen är satt av ens nya kollegor, som förhoppningsvis sänder ut samma budskap som arbetsgivaren vill kommunicera.

Vi har ofta ställt oss frågan varför det ser ut så här i många organisationer? Varför tar inte arbetsgivaren chansen att faktiskt inspirera och ge sin nyanställda den kickstart som en introduktion kan ge? Arbetsgivaren vill ju ha snabbare startklara medarbetare, de vill utveckla och behålla sin personal. När företaget kan lägga ner stora summor pengar på en rekrytering borde det vara ännu viktigare med en matnyttig och inspirerande introduktion.

Genom en sådan introduktion bidrar arbetsgivaren till att skapa den kultur man vill ska råda bland medarbetarna och ger förutsättningar för personalen att känna stolthet. I den bästa av världar har alla arbetsgivare redan innan första arbetsdagen gett de nyanställda möjligheterna att lära känna sin nya organisation och förutsättningarna för att lyckas med sin tjänst.

Det här inlägget betonar vikten av introduktion och introducerar samtidigt Talento Branding som bloggare för HR-Sverige. Läs mer om oss på www.talentobranding.se