För två veckor sedan besökte jag högskolan i Skövde via det mentorprogram som jag deltar i för att lyssna på en föreläsning av Thomas Andersson som är biträdande professor i företagsekonomi. Ämnet som berördes var medarbetarskap.

Jag fastnade för just frågeställningen:

-Hur skapar vi beslutskraft hos våra medarbetare?

Allt för ofta möts man av alla de frågor som egentligen inte hade behövt ställas, de frågorna som medarbetarna själva kan svaren på men är för osäkra på för att våga agera i frågan och ta de konsekvenser som den kan medföra, hur vänder man den trenden?
I pausen diskuterades det deltagarna emellan och vi bollade följande;

*Problemet kommer antagligen ursprungligen från en osäker och otydlig företagskultur där man har ett för hårt styre och en lite väl hög hierarki.
*Hur ökar man beslutsförmågan i en inbiten företagskultur? krävs omorganisering och nyrekrytering?
*Hur lär vi medarbetarna att våga stå för sina beslut och dess konsekvenser?

Vad anser ni?

För mig personligen är det viktigt med den personliga utveckling man bör få på sin arbetsplats och den kommer inte genom att ge facit i alla frågeställningar

Eget ansvar = Personlig utevkling

Nästa inlägg går vi djupare in i just denna frågan

//Nathalie