Har du avgett ett nyårslöfte? Det har jag gjort många gånger, i år har jag lovat att jag ska bli mer allmänbildad. Hur viktiga än nyårslöftena verkar vara, så når jag aldrig mitt mål. Varför då? I det här inlägget tar jag upp hur man sätter mål men framför allt hur man når dem. Jag kommer att fokusera på hur företag kan jobba med individuell målsättning. I artikeln utgår jag från ett ledarskapsperspektiv hur chefen kan stötta anställda att uppnå individuella mål, i slutet återfinns ett exempel på ett individuellt satt mål och hur man gör för att komma dit. Oavsett om du är chef eller bara intresserad av att uppnå personliga mål, ska du förhoppningsvis har nytta av det här inlägget.

Mål finns överallt, de förknippas ofta med någon sorts ansträngning eller press och de sätts antingen av den anställde eller av företaget. Min erfarenhet är att fokus ofta ligger på målet men att den som satt det inte planerar hur målet ska uppnås. Det vill säga vilka steg och delmål som finns på vägen. Sällan eller aldrig hålls avstämningar och ändå infinner sig besvikelsen när målen inte uppnås! Förarbetet, dvs. planeringen är hela grunden till att målet nås. Vill du lyckas kan du arbeta med att göra målet SMART.

SMART:a mål

Specific

Ett mål ska vara specifikt. För att veta om ett mål är specifikt kan man ta hjälp av följande frågor:

 • Vem – Vem är det som är inblandad?
 • Vad – Vad är det som ska uppnås?
 • När – När ska målet ha uppnåtts?
 • Vilka – Vilka hjälpmedel behövs för att uppnå målet?
 • Varför – Varför ska målet uppnås?

Mesurable

Ett mål ska vara mätbart. Om ett mål är mätbart kan följande, eller liknande frågor, besvaras:

Hur mycket? Hur många? Hur vet jag när det är klart?

Attainable

Ett mål ska vara nåbart. Tänk på målet och planera därefter noga tiden och stegen för att uppnå det.

Realistic

Den anställde ska vara villig samt ha möjlighet till att arbeta mot det uppsatta målet för att det ska anses vara realistiskt.

Timely

Sätt en tidsram för när målet ska vara uppnått.

Så arbetar du med mål

Alldeles för många företag arbetar med individuell målsättning genom att enbart prata om mål vid de årliga utvecklingssamtalen. Om ett individuellt mål sätts under utvecklingssamtalet, följs det sällan eller aldrig upp efteråt. Än mindre sätts det en planering eller tidsram. Och det hålls inga avstämningar för att se hur det går i jakten på målet. Den anställde lämnas att ensam få driva sitt mål, ofta glöms det bort och nedprioriteras i jakten på deadlines. Hur kan du som chef vara stödjande i arbetet med måluppfyllelse?

Målet ska mycket riktigt sättas av individen för att vara meningsfullt och teoretiskt sätt skulle det kunna ske under utvecklingssamtalet. För att målet ska kännas meningsfullt för dig och den anställde bör det ligga i linje med företagets intressen. I din roll som chef kan du arbeta coachande för att hjälpa individen att finna och definiera sitt mål. Tillsammans kan ni planera och sätta tidsramar.

Alla anställda har olika personlighet och kommer därför behöva olika sorters stöd av dig som chef. En del är drivna och har höga ambitionsnivåer, de behöver kanske bromsas i vad de vill åstadkomma – eller bör tiden längas. Andra har svårt att utmana sig själva, de trivs bra med var de är just nu. Då behöver du peppa, stötta och motivera vid avstämningarna för att de ska nå sitt mål. Den anställde bör äga målet, din roll som chef bör vara att stötta och vägleda. Finns det något som företaget kan göra för att underlätta för den anställde att uppnå sitt mål. Har företaget en budget för kompetensutveckling och finns det någon policy om att kompetensutveckla sig på arbetstid?

När ni valt och definierat målet, satt en deadline och en plan för att nå dit bör ni ha regelbundna avstämningar. Vad som är regelbundet bestämmer ni tillsammans. Min erfarenhet är att avstämningar gärna rinner ut i sanden, nedprioriteras och flyttas på. För att lyckas nå målet, se till att hålla avstämningar. För att göra arbetet överskådligt för er båda är det bra att dokumentera målet och delmålen. Jag föredrar ett agilt projektverktyg som heter Trello. Trello gör det möjlighet att bryta ner målet i delmål, skriva ’att göra listor’ och kommentera. Det är mycket enkelt att prioritera olika uppgifter och följa upp vad som har avhandlats. Har man inte tillgång till ett projektverktyg går det lika bra att arbeta med ett delat dokument.

Ett SMART nyårslöfte

Så… jag hade ju ett nyårslöfte, att bli mer allmänbildad. För att ha möjlighet att uppnåmålet och inte låta det rinna ur i sanden igen, så bör målet alltså vara SMART. Till att börja med så låter ju ’att bli mer allmänbildad’ ganska vagt. Låt oss börja med att specificera det.

Specific

 • Vem är det som ska bli mer allmänbildad?

Jo, det är ju jag.

 • Vad ska jag uppnå?

Bli mer allmänbildad så att jag bland annat kan lyckas bättre i frågesport.

 • När ska det uppnås?

1 januari 2014

 • Varför ska jag bli mer allmänbildad?

Så att jag kan förbättra mina resultat i frågesport och känna mig mer tillfreds med min allmänbildning.

Mesurable

Ett mål ska vara mätbart och att mäta hur allmänbildad man är kan ju vara svårt om målet är ’att öka sin allmänbildning’. Det vill säga, min allmänbildning ska således vara större än den är nu. Det är ju ett ganska lågt satt mål, hur många minskar egentligen sin allmänbildning? Så okej, jag ska öka min allmänbildning med minst 20%. Det kan jag kontrollera genom att besvara 100 TP frågor samt besvara frågor om veckan som gått i tidningen. Jag kan börja nu och sedan mäta igen 31 december 2013. Målet har blivit mätbart.

Attainable

Tiden är redan satt i mitt mål ’Att öka min allmänbildning med minst 20% innan 1 Januari 2014’, då kan jag lägga större vikt på planeringen av stegen jag måste ta för att komma dit. Öka min allmänbildning ska jag göra genom att:

 • Se på nyheterna
 • Läsa nyhetsappar
 • Spela quizkampen
 • Lyssna på radio
 • Titta på TV program som ’På Spåret’ och ’Vem vill bli miljonär?’
 • Spela sällskapsspel som TP, ’När & Fjärran’ och MIG.

Om jag dessutom specificerar hur ofta och när jag ska göra det, får jag delmål som jag kan uppnå. Vilket ökar chansen för att jag ska nå mitt slutgiltiga mål i tid.

Realistic

Ett mål ska vara realistiskt – jag ska både vilja och ha möjligheten att jobba mot det. Målet ska kännas meningsfullt för mig.

Jag misstänker att det vanligen är här som mina nyhetslöften spricker. En ordentlig dos motivation krävs för att uppnå målen. Vad som motiverar kan vara olika, men regelbundna avstämningar brukar ofta hålla motivationen igång. Få vill komma till en avstämning utan något att rapportera. För att lyckas denna gången, borde jag alltså skaffa mig en sparring partner – någon som kan peppa mig när det går trögt.

Timely

Ett mål ska vara tidsatt och det är ju mitt ’1 Januari 2014’

Och till sist

Så, kommer jag att uppnå målet att bli mer allmänbildad? Det är mycket troligt om jag definierar målet som i exemplet och följer min plan., har avstämningar om hur det går samt mäter resultat. Kanske får jag halvvägs dit konstatera att 20% inte är realistiskt på ett år under den ansträngningen. Då måste jag öka ansträngningen, eller tidslängden om det första inte är möjligt.

Hoppas att detta inlägg gett dig ett intresse av att arbeta vidare med mål. Återkom gärna med erfarenheter, tankar & tips!