Inför det tredje och sista året på PAO-programmet på Stockholms Universitet, så är det dags för oss studenter att välja inriktning. Valen står mellan pedagogik, psykologi och sociologi. Valet baseras på de poäng vi har läst på varje institution under det första året.

Psykologin innefattar olika psykologikurser såsom Motivations-och emotionspsykologi, Organisationspsykologi, Genuspsykologi etc. På Pedagogiken läser studenterna bland annat Organisation och förändring, Pedagogiskt ledarskap etc.Väljer studenten istället att läsa på Sociologiska institutionen får han/hon möjlighet att läsa Organisationsteori, Social skiktning och arbetsmarknad etc. Alla tre inriktningarna innefattar även ett antal olika metodkurser.

Som ni ser så påminner kurserna en hel del om varandra, förutom att fokuset kan ligga på olika teorier och beteenden. Hur ska då studenten tänka inför detta val? Påverkar valet av inriktning möjligheten till jobb? Hamnar studenten automatiskt i ett specifikt fack för att han eller hon har valt ett specifikt område att inrikta sig på?

Efter att vi studenter har diskuterat vilka fördelar och nackdelar de olika valen har, så har vi till slut kommit fram till att vi bör gå på inspiration. Alltså välja utifrån vilken inriktning vi tycker är roligast. När man väl står där så känns det som det enda rätta att göra. Men jag kan inte låta bli att tänka på om mitt val av pedagogik automatiskt kommer att styra mig mot en framtid inom områdena Talent Management och Training and Development. Kommer valet av inriktning påverka mitt framtida arbetsliv? Kommer jag att få jobba hårdare för att bli en specialist inom något annat område som tex Compensation & Benefits?

Hade jag fått välja fritt bland de olika institutioner vi läst på, så hade jag helst av allt velat inrikta mig på Arbetsrätt. Medan mitt andra val hade legat på ekonomi. Detta då dessa ämnen känns mer relevanta för mig inför en framtid inom HR. Detta främst då HR blir mer involverade i organisationens Business. Stämmer mina antaganden? Har vi mer nytta av en fördjupning inom ekonomi eller juridik än vad vi har av extra beteendevetenskapliga ämnen? Eller spelar det ingen som helst roll vad vi väljer att fördjupa oss i?

Linn Fors, Student och  HR-assistent