HR Sverige

HR och ”mjuka” frågor 

”Jag vill jobba med mjuka frågor som jämställdhet, diskriminering och mångfald”, sa en HR-företrädare häromdagen till mig. Jag började genast fundera på indelningen av HR i ”mjuka” respektive ”hårda” frågor – och vad denna uppdelning har för syfte. Finns det något slags önskan om ”rättfärdigande”…

HR Sverige

Riks-P 

I våras var jag och Göteborgs p-programs Programnämnd (samordnare, lärare och elevrepresentanter) på Riks-P. En konferens där vi hittar likheter mellan våra utbildningar, utbyter erfarenheter, får nya idéer, lyssnar på föreläsningar, knyter kontakter och hittar nationell sammanhållning. Detta år var den i Stockholm. Förutom den…

HR Sverige

Lite färg på HR? 

Jag besökte en av de två HR-dagarna på Berns i Stockholm i förra veckan. Förutom att lyssna till en del intressanta seminarier minglade jag runt bland deltagarna och tog del av reflektioner kring både det ena och det andra inom HR-området. Det var många trevliga…