Om man sätter prefixet ”personal-” framför ett substantiv, så vips har det blivit ett ämne för HR/Personalområdet. En kvalificering som medför att ett område bedöms höra hemma inom HR är om ett ord kan inledas med ”personal-”… Eller?

Lena är HRchef i en större organisation med uppdrag och mandat att skapa om HR-organisationen så att den motsvarar verksamhetens behov och kan bidra till förverkligandet av de mål man satt upp (och jag lovar; de är inte små…). Lena drar upp riktlinjer, förankrar sitt budskap och vision, pekar ut viktiga satsningsområden och har en tät dialog med verksamheten där effektiviseringar och ständigt omprövande av resurser är dagliga utmaningar. Det saknas policies, genomgång av lokala avtal krävs, servicenivå och kompetens inom hela HR behöver lyftas – kort sagt är det en tuff utmaning att för ledningen svänga den organisatoriska skutan.

Då är det dags för – personalfest. Och ja, du hör väl: ”personal-”. Det är ju en HR-fråga. Det är ju självklart att detta ska planeras och genomföras av HRchefen? Eller? Samtliga medarbetare ska bjudas in (uppdaterade personalregister? njaaaa), lokal ska bokas (man är så många att festligheterna måste fördelas under flera kvällar), mat måste arrangeras (glutenfri, vegetarisk, nötfri, laktosfri m. m), ett underhållande program tas fram (hur roar man några tusen utan att det kostar skjortan?) och ja – alla som arrangerat festligheter i större skala vet vilket jobb det är, att det kräver sin logistiker, sin administratör, sin – kompetens!

Och den ska HR-chefen ha? För att det är en – personalfest?

Missförstå mig rätt nu – jag undervärderar inte alls behovet av personalfester och andra aktiviteter som på olika sätt kan föra oss samman som människor i organisationer – utan det jag vill peka på är fortfarande rätt vanligt; nämligen uppfattningen att HR-funktionen adderar värde i synnerhet när det gäller att ”ta hand om medarbetare”.

HR-funktionen har fortfarande en resa att göra för att i många fall vara lika självklar som andra strategiska funktioner men då krävs också att man kan avgränsa sitt ansvar och inte automatiskt äga frågan för att den har prefixet ”personal”.

Och vem som istället ska ta ansvaret för personalfesten? Självklart ekonomichefen – det är ju en kostnadsfråga (eller investering, om man så vill). Självklart informationschefen – det är ju en kommunikationsfråga. Självklart IT-chefen – det är ju i IT-stöden vi hittar alla uppgifter som krävs.

(PS. Några dagar senare kontaktades Lena av en av de fackliga klubbarna som bad henne boka lokaler för ett av deras möten – facklig verksamhet=förhandling=personal=HR-chefen…)