En klok arbetsplats är en frisk arbetsplats – en arbetsplats där man vill vara. Det är dags att arbetsgivare tar tag i och engagerar sig mer i frågor som rör sambandet mjuka och hårda faktorer – och lönsamhet. Vad som krävs för att både chefer och medarbetare både ska kunna må bra och prestera sitt bästa.

Idag mäts oftast bara sjukfrånvaro som ett mått på hur företaget mår, men det räcker inte. Det kostar företag massor med pengar varje år i dolda kostnader, som handlar om annat än ren sjukdom. Det är korttidsfrånvaro, förlorad effektivitet, produktivitet och förlorad kraft & energi i form av tappade sugar, frustration och personligt lidande.

För att kunna räkna sig till skaran friska företag behöver man arbeta mer proaktivt med sitt förbättringsarbete för att upptäcka behov, problem och utvecklingsområden tidigt – för att snabbt kunna agera.

Att klargöra grundproblemet och göra en aktiv insats som gör skillnad långsiktigt, istället för att behandla symptomet och släcka branden tillfälligt. Det är en dålig investering eftersom det snart börjar brinna igen… Bättre att planera för och tydliggöra de verktyg, processer och stödinsatser som finns för att nå en långsiktigt hållbar verksamhet OCH hållbara människor.

Ett företag som arbetar värderingsstyrt, med en tydlig vision som ger mening, och som erbjuder bra förutsättningar* att utföra sitt arbete – har lagt en bra grund för att få både chefer och medarbetare som presterar på topp.
* Några exempel på bra förutsättningar är:

•       Tydliga, rimliga och individuellt anpassade mål
•       Bra dialog och ”högt i tak”, med löpande feedback
•       Delaktighet och möjlighet att påverka
•       Bra gemenskap och prestigelöst klimat
•       Coachande och stödjande ledarskap

Kloka och trygga ledare är helt avgörande för företagets utveckling och fortlevnad – och det är dags att ge våra chefer rätt förutsättningar att lyckas! De har länge haft en nära omöjlig situation att kunna utföra sitt ledarskap – med alltmer krav och administrativa uppgifter – vilket lett till både frustration, stress och i många fall till psykisk ohälsa och utbrändhet.

Jag uppmanar alla att påbörja resan mot den ”kloka” arbetsplatsen – där människor både kan må bra och prestera sitt bästa. Att kunna gå hem från jobbet som en vinnare, inte en förlorare.

Först då kommer också unga människor att vilja bli chefer igen… Just nu är det alltför många som väljer bort den rollen.

Tänk efter, skulle Du bli chef (igen) idag om du fick välja?

 

Det här är ett gästbloggsinlägg av Christina Paulson.

”I dagens arbetsliv är det tuffare än någonsin att vara chef. Höga krav och ett snabbt livstempo kan skapa en känsla av att inte räcka till”. Som Chefens bästa vän® vara en oberoende samtalspartner, en aktiv processledare och engagerad mentor – inom området arbetsmiljö, organisation och ledarskap. En person som lyssnar, som man kan lita på och som kan ge stöd och vägledning.

Jag verkar för den kloka arbetsplatsen – där människor mår bra och har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt arbete. Där chefer och medarbetare samverkar för att nå de uppsatta målen för verksamheten, istället för att låta olika hinder och störningar ta tid och kraft från arbetet.

Genom kloka samtal och professionellt stöd – byggt på egna erfarenheter, vetenskap, psykologi och sunt förnuft – kan jag bidra till utveckling inom kommunikation, motivation och prestation.

Chefens bästa vän® – insikt, inspiration och utveckling för organisationer, grupper och individer.

Besök gärna www.chefensbastavan.se för mer information.

Vill du gästblogga hos oss? Du skickar enkelt in din text här