Sedan iPhone lanserades 2007 och iPad 2010 har smarta telefoner och surfplattor blivit en naturlig del av vår vardag. Företag har också börjat anpassa såväl interna som externa system för den nya tekniken och HR har identifierat flera sätt att ta tillvara på nya sätt att kommunicera och samarbeta.

När vi nu står inför nästa stora teknikparadigm som domineras av teknologi som wearables och internet of things skapas återigen nya möjligheter där vissa mer direkt berör HR. Två tekniktrender som är av extra intresse är det som av Apple kallas iBeacon men även smarta klockor som lanseras på bred front just nu.

TVÅ TEKNIKTRENDER

iBeacon (lågenergi bluetooth)
iBeacons är små sändare som via lågenergi bluetooth kan kommunicera med telefoner och andra enheter i närheten. De kräver ingen wifi uppkoppling eller direkt el och har en lång batteritid. Sändarna kan exempelvis känna av och aktivera funktioner i telefoner men även (om det finns flera iBeacons) avgöra exakt var en telefon befinner sig. Detta gör att exempelvis kunders rörelser i butik nu är enkelt att mäta, och är kunderna dessutom registrerade så kan företag segmentera informationen på bakgrundsdata som kön och ålder. Då iBeacons kan avgöra exakt var en person är kan man också rikta information precis när personen närmar sig en viss plats – mycket intressant för turistmål eller museum.

Wearables
Wearbles kan vara flera olika typer av uppkopplade enheter som bärs på kroppen. Det mest uppenbara är såklart de smarta armband/klockor som blivit populära vid träning och för vardagsmotionärer. Vad dessa nya armband gör är att de mäter saker som rörelser, antal steg, avstånd en person rört sig osv. Detta är givetvis bara de första modellerna och väldigt snart kommer dessa armband bli ännu smartare och det ryktas om att Apples kommande armband även ska kunna mäta puls, blodsocker och andra biomedicinska värden. Apple har det senaste året anställt flera personer med omfattande medicinsk bakgrund.

OCH VAD HAR DET MED HR ATT GÖRA?

Positionering av medarbetare
Den dagen iBeacons installeras i företagets lokaler och medarbetarna har en app installerad på sin telefon kommer företaget kunna veta exakt var medarbetarna befinner sig. Det innebär också att företaget exempelvis kan se exakt när en medarbetare kommer in på morgonen eller hur mycket tid varje team i snitt spenderar i fikarummet. Detta skapar en helt ny typ av data för företag och möjliggör slutsatser om saker som hur tiden på arbetet spenderas och varierar mellan årstider, konjunkturcyklar osv. Men det utgör också ett allvarligt hot mot den enskildes integritet och privatliv. Är det ett område som HR ens skall närma sig? Och hur behandlas i så fall informationen?

Mätningar av medarbetares fysiska hälsa
Om alla snart har ett band på armen som mäter hälsa och medicinska värden innebär det att en helt ny typ av information om personer sparas. Mycket intressant för att förebygga sjudomar eller se i god tid när det är dags att uppsöka läkare. För HR skulle detta kunna göra att medarbetarnas fysiska stressnivåer går att följa per dag och kan samköras med t.ex. försäljningsiffror. HR skulle därmed kunna följa riskpersoners utveckling och undvika ohälsa i ett tidigare skede. Men är detta något som HR verkligen ska bryr sig om? Ska HR-avdelningar framöver ha en person med djup medicinsk kunskap? Vill medarbetaren att arbetsgivaren ska ha koll på hälsan eller är det allvarligt intrång i privatlivet?

FORTSÄTTNING FÖLJER

Samtliga av dessa tekniker skapar data om privatpersoner som skapar möjligheter men även risker och ämnen som måste diskuteras. Ingen av teknikerna är idag helt utvecklade och finns knappt på marknaden. Men området utvecklas extremt snabbt och samtliga stora teknikföretag har produkter som lanserats eller är påväg att lanseras. Hänger HR på? Ska HR hänga på? Vilka hot och möjligheter finns?

Bild via CC-BY flickr/kamiphuc