Sedan iPhone lanserades 2007 och iPad 2010 har smarta telefoner och surfplattor blivit en naturlig del av vår vardag. Företag har också börjat anpassa såväl interna som externa system för den nya tekniken och HR har identifierat flera sätt att ta tillvara på nya sätt…