Jag har länge funderat på vad som är ideella organisationers särart och varför jag valt att arbeta med personalfrågor i en ideell organisation? Jag tror att jag har landat i att det handlar om ett starkt varumärke och ett (potentiellt) starkt employer brand. Idéburna organisationer har ett försprång – det finns en färdig idé som vi alla ska följa oavsett rollen vi arbetar i. Syftet i stadgan blir centralt för verksamheten och vi behöver inte hitta på ett syfte och en berättelse om vilka vi är och varför vi finns. Organisationen andas sin idé utan att detta blir krystat.

Att ideella organisationer är duktiga på att låna in tankar från näringslivet är ett mantra som vi ofta ägnas oss åt – och vi ser nästan alltid detta som ett hot. Ibland så tappars den ideella kärnan bort när man importerar näringslivets språk. I januari lanserades boken ”Idéburen chef” utgiven av Idealistas förslag (läs mer om boken här) Boken ska inspirera ideella organisationer att bli bättre på HR-frågor. Något många ideella organisationer säkert behöver.

Men jag tror att det finns något vi är bra på, eller har potential att bli helt överlägsna på. Näringslivet skulle kunna behöva snegla på ideella organisationerna också stundtals. De anställda i en ideell organisation har en tydlig bild från början om varför organisationen finns och vilket mål vi ska nå tillsammans. Som fackförbund handlar det om våra medlemmars ställning på arbetsmarknaden, inom studentrörelsen handlar det om att ge studenterna en röst och driva politik för att medlemmarnas villkor ska bli bättre och inom hjälporganisationerna handlar det om att leverera bistånd till de som behöver det. Det finns företag som lyckats leverera en idé som inte känns krystad eller påhittad i efterhand. Men de är få. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver alla företag och organisationer en historia, en berättelse.

Jag tror att historien eller berättelsen är central för många när man väljer bland potentiella arbetsgivare. Åtminstone i min bekantskapskrets. Fundera på hur er berättelse förs bland medarbetare, i styrelserummet, i ledningsgruppen och våga ta intryck av framgångsrika ideella organisation som alltid har syftet och visionen i centrum.