I tider då nästan alla bär runt på en portabel videokamera så blir video en allt intressantare komponent i rekryteringsförfarande. Må hända är det inte användbart till alla roller men för en del tjänster har video visat sig vara en användbar och praktiskt metod för att hitta nästa stjärna.

Nyfiken på att använda video i din nästa rekrytering? Vi listar tre rekryteringsverktyg som alla har video som en komponent i sitt ansökningsförfarande.

  1. WePow – ”Evaluate culture fit and soft-skills early in the recruitment process through digital interviews.”
  2. talview – ”Cloud based technology hiring platform with full suite of assessment , engagement and analytic tools.”
  3. HireVue – ”World’s first candidate and interviewer recommendation engine
    HireVue Insights harnesses the power of big data examining over 15,000 digital interview attributes to predict which candidates are most likely to be top performers and identify which interviewers make the best hiring decisions”