Sätt tonen med introduktionen!   Vad hade du för förväntningar när du började ditt jobb? Och upplevde du att de infriades när du kom dit första dagen? Som nyanställd spelar det egentligen ingen roll vilket jobb det handlar om eller om det är det första…