Nyckeltalsinstitutet slår nu fast de mest attraktiva, jämställda och hälsobefrämjande arbetsgivarna i Sverige. Utnämningarna baseras på index som är genererade från över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor och de arbetsgivare som toppar listan är Jernhusen, Sveriges Radio, Vinnova och Peab Affärsområde Bygg Stab Centralt. Nu hyllas de för sina fina resultat.

Nu uppmärksammas landets mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsgivare. Under Stora Nyckeltalsdagen hyllas de för att de går i bräschen för bättre arbetsvillkor. Jernhusen tilldelas utmärkelsen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare och Sveriges Radio utses till Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Bäst hälsoindex har Vinnova och en intern enhet inom Peab: Affärsområde Bygg Stab Centralt.

– Årets vinnare är föregångsexempel för de arbetsgivare som vill förbättra sina arbetsvillkor och bli mer attraktiva. I framtiden kommer faktorer som jämställdhet och hälsofrämjande insatser att vara helt avgörande för de arbetsgivare som vill stå starka i konkurrensen om rätt kompetenser. Därför är det viktigt att kontinuerligt mäta och skapa sig en förståelse för hur de egna medarbetarnas arbetsvillkor ser ut, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Utnämningarna baseras på insamlad statistik från 2018 och har genererats från en unik databas, med information om över 700 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från sammanlagt 330 företag och organisationer.

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på faktorer som bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som bland annat lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Alla vinnare

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen

2. Mest Jämställda Arbetsplats: Sveriges Radio

3. Bäst Hälsoindex och Mest Hållbara Arbetsgivare: Vinnova

4. Bäst Hälsoindex: En intern enhet inom Peab: Affärsområde Bygg Stab Centralt

Foto: Elin Ekström