HR Sverige

Agile Evaluation 

I mitt förra inlägg ville jag uppmärksamma att Angeles Bermudez-Svankvist ofrivilligt avgår som Generaldirektör på Arbetsförmedlingen och att rekryteringsarbetet minst sagt kommer bli intressant att följa. Förutom de utmaningar jag då nämnde ville jag lyfta upp möjligheter till förändring/förbättring. innan jag vågar ge mig in på…