Ett av de vanligaste sätten att hamna både på HR Sverige och på HR Sverige Bloggen är att man googlar vad en personalvetare egentligen gör. Vi vill såklart hjälpa till att upplysa om vad det är man kan göra efter att ha läst till personalvetare och frågade därför medlemmarna på vår LinkedIn-grupp HR Sweden om hjälp att förklara vad det är dom gör om dagarna. Fram till 24 december får du varje dag träffa en person inom HR-området. Du hittar fler exempel på vad folk inom personalområdet gör här.

Vem är du?
Jag heter Karl Oskar, är 28 år gammal och har läst personalvetarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Nu för tiden är jag VD för ett bolag, Ponty, där jag också är delägare

Vad gör den organisation du arbetar på?
Vi utvecklar HR-relaterade IT-system. Vår första och främsta produkt är ett rekryteringssystem. Parallellt med vidareutveckling av detta har vi många andra spännande projekt som vi kodar på.

Vad är din roll i organisationen?
Jag är VD och ansvarar för att driva företaget i den riktning som styrelsen beslutar. Jag är även systemarkitekt, utvecklare, säljare, städare och administratör. I ett litet bolag är rollfördelningen inte så tydlig. Vi är i dagsläget två anställda.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Jag kommer till kontoret mellan sju och åtta på morgonen. Då dricker jag kaffe, läser mail, Hacker News och lite bloggar för omvärldskoll. Sedan brukar jag börja koda på något. Ibland är det underhållsutveckling, ibland nyutveckling. Då vi har ett antal olika projekt igång är det antingen lust eller tidsprioriteringar som styr vad jag sätter tänderna i. Dagarna fylls också av interna planeringsmöten där vi drar upp riktlinjer för framtida projekt. Jag lämnar kontoret mellan fyra och sju beroende på arbetsbelastning och dagsform. Ibland sticker jag tidigare för att hinna med en löptur.

Andra dagar är jag på resande fot. Oftast till Stockholm för kundmöten. Då sitter jag ner med en organisation och lyssnar på vad deras verksamhet har för behov. De är ofta intresserade av att strukturera sin rekryteringsprocess och då går mötet ut på att reda ut om Pontys rekryteringssystem kan vara till hjälp. I samband med detta visar jag systemet och berättar vilka olika delar som finns, varför de finns och på vilka sätt man kan använda systemet.

Hur har du hamnat där du är idag?
Under min utbildning började jag arbeta på ett rekryteringsföretag. Tanken var att jag skulle jobba med search men när jag såg det egenutvecklade system de använde så blev jag sugen på att göra det bättre. Tidigare programmeringserfarenhet i kombination med förtroende från ledningen ledde till att jag skrev om hela systemet. Under de efterkommande åren fortsatte jag att förfina och utveckla systemet och någonstans där började vi diskutera möjligheten att sälja systemet till andra organisationer med liknande behov. Konsekvensen av de resonemangen blev att vi i sommaren 2011 bildade ett nytt bolag för att föra systemet till marknaden.