I samband med att det börjar bli dags att söka till höstens Personalvetarutbildningar presenterar HR Sveriges blogg ett par mail-intervjuer med människor knutna till yrket.

Först ut är Sofia Bernhard, som driver Sofia Bernhard HR Consulting.
Vi på HR Sverige tackar för att du tog dig tid Sofia!

Berätta lite kort om din bakgrund och vad du arbetar med nu?

Jag gick ut som sociolog från PAO-programmet -98 och har sedan dess arbetat med personal-/HR frågor inom både privat och statlig sektor.

Senaste året har jag investerat i mig själv genom vidareutbildning inom konfliktbearbetning genom drama vid SU, genom att dipl. mig till förändringscoach hos Newstart och handledare i HPNL (Horse Power & Natural Leadership) hos 3Falls Coaching, upplevelsebaserad team- och ledarutveckling med hjälp av hästar. Utmärkta utbildningsanordnare allihop!

Just nu bygger jag upp mitt nystartade företag där jag tillsammans med andra partners kommer ägna mig åt att göra HPNL stort i Sverige – marknaden är enorm i och med de stora företagsförändringar som sker nu och med de stora generationsskiften på ledningsnivå som nu står för dörren.

Hur hamnade du i yrket?

I grunden handlar det om en stark tro på människan och en vilja att kunna påverka arbetslivet i positiv riktning för människor. Jag har alltid drivits av en övertygelse att varje individ kan prestera så oerhört mycket, bara förutsättningarna är de rätta. Att medarbetarrna presterar är till nytta för affären. Att ledare är trygga i sin roll och vad det innebär att leda andra är en förutsättning för framgång.

Fördelar/nackdelar med yrket?

Till fördelarna hör valfriheten som utbildningen ger dig, förutsatt att du satsar på det du verkligen brinner för. Det finns inte bara ett yrke som står tillbuds när du utbildat dig till personalvetare, utan många.

Till nackdelarna hör att det är lätt att tro att det bara finns en valmöjlighet som personalvetare, nämligen personaladministratör, en yrkesroll som du inte behöver ha en akademisk examen för att klara av. Jag är av uppfattningen att personal- och HR-frågor är två olika yrken som bör hanteras av olika yrkesgrupper, beroende på kompetensinriktning, personliga egenskaper och vad man brinner för. Personalrollen innebär oftast en passiv utförarfunktion som kräver en mer administrativ kompetens, medan HR står för en kompetens och drivkraft att vara en strategisk medspelare på ledningsnivå. Dessa två yrken kräver enligt min mening helt olika kompetens och framförallt helt olika personliga egenskaper och drivkrafter hos utövaren för att utföras med framgång.

Råd till blivande personalvetare?

Först vill jag bara säga GRATTIS till dig som valt personalvetare som utbildning, dina möjligheter är oändliga! Du har en god grund att stå stadigt på, och du kommer att märka att i vissa sammanhang är det viktigt att ha en akademisk examen för att nå legitimitet. Men, tänk på att det är inte din akademiska examen som kommer att ta dig dit du vill! Det handlar om något helt annat, nämligen om att du behöver ta reda på dina drivkrafter, vad du vill och vad du brinner för och sedan satsa på det! Personaladministrativa frågor eller HR-frågor? Är du en förvaltare eller utvecklare? Tag med fördel en professionell coach till din hjälp. Jag lovar att det är värt kostnaden och tiden att ta reda på det.

Använd kraften i sociala medier! Var aktiv och sök själv upp företagen som verkar inom ett område som du brinner för. Var nyfiken och ge inte upp!

Var medvetna om att det idag till stora delar finns ett enormt glapp emellan svårighetsgraden i utbildningen och svårighetsgraden i de arbetuppgifter som normalt står till buds då du ska ut på arbetsmarknaden.  Den kompetens som du besitter i och med din examen kommer du antagligen inte fullt ut få användning av i alla personaljobb, speciellt inte om du brinner för de stora, strategiska frågorna.

Ta reda på din passion och följ den! Många kommer att tala om för dig att du ska vara realistisk och att du behöver ta några år med personaladministration innan du kan få det där strategiska drömjobbet. Så kan det vara.  Men gissa vad, du kommer aldrig att FÅ ditt drömjobb, det krävs fokus och hårt arbete. Du behöver själv ta reda på vad det är och sedan satsa på det genom att ta de nödvändiga stegen, ett efter ett. Tänk på att det är ditt val, allt du gör i livet är ditt val och ditt ansvar, det är nu vi lever och möjligheterna är oändliga. Du kan göra precis vad du vill, och jag önskar dig lycka till med det!

Sofia Bernhard

Sofia Bernhard HR Consulting
www.sbhrconsulting.com