HR Sverige

Psykologi – Pandoras ask? 

Detta blogginlägg kommer att röra sig i den existensiella sfären. Ni är härmed varnade. Under mitt sista år på Personalvetarprogrammet på Högskolan Väst deltog vi avgående elever i en studie om studenters uppfattningar om hur det var att läsa psykologi. Fokusgrupper, enkäter och gruppsamtal med…

HR Sverige

Ödmjukhet? 

En av de viktigaste lärdomarna jag fick under mina tre år på högskola var hur jag som sakkunnig skulle förhålla mig till min och ändras kunskap. Jag lärde mig att det är ofrånkomligt att tycka olika i frågor, men också värdet av de olika infallsvinklarna…

Rekrytering

Krångliga webformulär 

I DN den tredje augusti (Länk) rapporterar Marianne Dalos att upp till en tredjedel av de som har intentionen att söka ett jobb men möts av ett långt och krångligt webformulär avbryter sin ansökningsprocess. Jag har hört mycket sägas om dessa webformulär och deras funktion….