I hela mitt liv har jag försökt ha förebilder, en person att se upp till och att försöka lära av. Vem det varit har varierat över tid men det har alltid funnits någon att se upp till. När jag i lumpen för första gången kom i kontakt med ledarskapsutbildning var ett av ledorden vi jobbade utifrån, föregångsman det vill säga att man skulle försöka vara en god soldat, god ledare och god kamrat, någon att se upp till.  Nu när jag nu på något sätt börjar införlivas i Personalvetarvärlden saknar jag en föregångsman/kvinna och någon att se upp till. Jag saknar en förebild kort och gott. Att ha en förebild är för mig, och jag gissar för många andra också, viktigt eftersom det föder hopp och inspiration.

Vi matas ständigt med framgångsrika företagsledare och chefer som gått civilekonomprogram och/eller civilingenjörsutbildningar men människor som gått ett personalvetarprogram och som ”lyckats” (vilket ju naturligtvis är högst subjektivt beroende på vem man frågar) tycker jag mig inte finna någonstans.

Letar jag på fel ställen eller är det så att det inte finns framgångsrika HR-människor?