I förra veckan fick jag i egenskap av kassör i vår programförening Pegasus ett mail från ett av Sveriges större bemanningsföretag. Jag ombads vidarebefodra information om två praktiktjänster som företaget hade över sommaren. Jag svarade något sent att jag tyvärr inte har tillgång till mailadresser på det sättet men tipsade om HR Sverige där man förutom studenter i Göteborg även kan nå många andra i HR-branschen.

Men sen kom jag att fundera kring själva innehållet i mailet. För är det så här vår bransch fungerar? Att man under tre sommarmånader erbjuds att ”…skaffas sig ovärdelig erfarenhet ” mot ingen ersättning som det handlade om i det här fallet. Känns inte det en smula oseriöst?

Det hela har gjort mig lite tu delad, å ena sidan stärker ju praktiken onekligen det personliga varumärket hos den som gör praktiken å andra sidan så sänker företagets beteende deras värde och employeer brand i mina ögon. För är det inte lite utnyttjande att göra så här? Jag ser inget negativt i att göra praktik, sålänge det sker inom ramen för en utbildning men när det sker över en sommar känns det inte som ett seriöst företag.

Det är finns givetvis en vinst för personen som genomför praktiken, man får ju en bra erfarenhet med sig även om man inte får betalt men har företagen råd att göra såhär? Oavsett om den stora generationsväxlingen bara är en myt eller ett faktum så lär fler och fler företag börja att bry sig om vårda sitt företags varumärke och rykte. Och vill man i framtiden attrahera de allra bästa talangerna så är det nog redan nu dags att börja tänka på hur man framställer sig som arbetsgivare.

Så vad väger tyngst egentligen? Det personliga varumärket eller företagets varumärke? Vem vinner mest i längden på det?