Arbetsmarknad, Gästbloggare

Jobbcoachning 

Jobbcoachning med hjälp av så kallade externa aktörer med AF-avtal har nu pågått sedan september 2009. Här i Göteborg är vi ca 300 sådana företag, varav vissa är enmansföretag med oftast maxantalet 20 deltagare (de jobbsökande kallas så i detta sammanhang), och vissa är större…

HR Sverige

Riks-P 

I våras var jag och Göteborgs p-programs Programnämnd (samordnare, lärare och elevrepresentanter) på Riks-P. En konferens där vi hittar likheter mellan våra utbildningar, utbyter erfarenheter, får nya idéer, lyssnar på föreläsningar, knyter kontakter och hittar nationell sammanhållning. Detta år var den i Stockholm. Förutom den…

personalvetare

Internationellt 

Augusti månad har jag ägnat åt gammalt hederligt tågluffande i Europa. Semester och utmaning på samma gång. Genom att couchsurfa* så blev upplevelsen av varje land dessutom så mycket roligare, genuinare och billigare. Det är fantastiskt hur mycket intressanta människor det finns, och detta är…

HR Sverige

Värdefulla vikarier? 

Under sommaren är det många studenter, med mig inräknad, som haft ett vikariat eller jobbat extra någonstans. Som personalvetarstudent är det extra intressant att få vara med om att bli anställd, upplärd och inskolad på ett nytt arbete. Vissa företag följer böckerna slaviskt kring hur…