I årets Human Capital Trends från Deloitte anger ungefär hälften av alla ledare att de är mitt i eller planerar en omorganisering av sitt företag. Därför tänkte jag dela med mig av min erfarenhet av att jobba med många företag som lyckas nå förändring.

Förändring handlar i grunden om att få människor att börja göra annorlunda – det blir ingen förändring så länge alla gör samma hur mycket vi än pratar om nya mål och processer. Forskning om vad som styr våra beteenden visar dessutom att 80% av vad vi gör styrs av konsekvenserna – så det som mäts och följs upp är det som blir gjort.

Därför kan en medarbetarundersökning rätt använt vara ett användbart förändringsverktyg. Den visar vilka saker som inte fungerar (t.ex. otydliga mål, konflikter, låg energi) och var i organisationen det inte fungerar – allt som påverkar om det finns förutsättningar för att lyckas genomföra en förändring.

Här kommer några exempel på hur andra har gjort för att dra nytta av medarbetarundersökningen för att nå förändring:

  1. Koppla ihop undersökningen med andra nyckeltal:

Ett företag jag arbetat med kopplar samman lönsamhet, kundlojalitet och resultatet från sin medarbetarundersökning och presenterar allt tillsammans för arbetsgrupperna. Alla grupper får en känsla för hur de ligger till gentemot andra enheter och en direkt förståelse för hur deras arbetsmiljö påverkar både kundupplevelse och lönsamhet. Det gör arbetet med arbetsmiljö och engagemang till en integrerad del av verksamheten.

  1. Se till så att ledningen föregår med gott exempel:

För att få alla chefer och medarbetare med på tåget är ledningens engagemang avgörande. De har makten att signalera att det systematiska arbetet prioriteras och får ta tid. Ett annat företag vi har som kund gav medarbetarundersökningen stort utrymme vid ett stort chefsmöte. VDn visade koncernledningens arbetsgruppsrapport, berättade vad som var deras fokusområden och hur och när VDn planerade att ledningen skulle jobba med resultatet. Det skapar ett momentum i organisationen och transparensen signalerar att det inte är nuläget utan utvecklingen som är i fokus.

  1. Påminn och följ upp:

Ett företag jag jobbar med har en stående punkt på ledningsgruppens agenda som går igenom andelen arbetsgrupper som registrerat handlingsplaner för att adressera sina utvecklingsområden. I ett annat företag är det varje chefs ansvar att individuellt följa upp med de chefer de ansvarar för som inte har haft återkopplingsmöten, från linjechefer hela vägen upp till koncernledningen. En annan växande trend är små pulsmätningar som ser till att organisationen är på väg åt rätt håll, och att alla är med på tåget. Det innebär att man ställer färre frågor men oftare för att hela tiden se till så att cheferna får relevant information om hur de kan påverka medarbetarnas engagemang.

Det finns tyvärr ingen genväg, att arbeta med förändring och förbättring av medarbetarrelationerna handlar om uthållighet. Men det lönar sig eftersom det är en förutsättning för att allt annat jobb chefer och medarbetare gör ska ge så stor utväxling som möjligt. Med en medarbetarundersökning som är verksamhetsnära och är kopplad till en tydlig process för arbetet med resultaten är jag övertygad om att ni kommer komma långt, och se skillnad i era hårda nyckeltal. Mina kollegor har samlat 10 tips för att få en användbar undersökning som går igenom allt ifrån vad man ska tänka på för att få med sig cheferna, till att välja rätt frågor. Jag hoppas den kan hjälpa er att förbättra era medarbetarrelationer.