HR Sverige

Ett gott rykte är allt 

Det är egentligen rätt enkelt – personer med dåligt rykte påverkar företagets varumärke negativt, likaväl som ett bra rykte påverkar det positivt. Att förstå vilken inverkan enskilda medarbetarna har på företagsvarumärket är ganska nya tankar. På ledningsnivå har man länge varit medveten om vd:s betydelse…