Vad är det som gör en chef bra? Orsakerna kan såklart variera men en gemensam nämnare oavsett bransch eller storlek på företag verkar vara att bra chefer har en klar och tydlig vision om var de vill ta företaget de arbetar på och de vet också hur man motiverar de personer man har under sig.
Infografiken från blucarrot visar också på en rad andra orsaker, känner du igen några av dem?

good_manager