Jag var nyligen på en inspirationsdag där jag verkligen blev inspirerad. Det handlade om möten, effektivitet, hjärnan och vad vi gör med vår tid. Här kommer ett axplock av det som jag tog med mig; 8 av 10 upplever mobiler störande under möten, men ändå använder 8 av 10 sina egna mobiler under möten, chefer oftare än medarbetare. Varför gör vi det och vad sänder vi för signaler?

Vi tittar på våra mobiler 50 ggr/dag och det kan ta upp till 25 minuter att återfå fokus efter ett avbrott, ändå fortsätter vi att göra det. Att göra flera saker samtidigt gör att vi blir ca 33% mindre effektiva, t ex om vi läser mail samtidigt som vi har ett möte.

Det finns ett stort fokus på tekniken snarare än människan idag på våra arbetsplatser och vi tar fram policies för vilken teknik som ska köpas in. Är det paddor eller smarta telefoner, vilka ska få köpa dem osv? Vad vi ofta missar att diskutera är hur den nya tekniken bör användas så att vi får en god arbetsmiljö, hur vi bör bete oss på möten och vad tekniken skapar för störningar så vidare.

Vi fick på inspirationsdagen pröva på olika övningar som syftade till att påvisa att vi inte är skapta för att göra flera saker samtidigt (t ex läsa mail samtidigt som vi lyssnar på någon) och jag kan inte annat än att hålla med. Det är inte effektivt. Trots det gör jag det ofta själv.

Vi fick höra ett företag berätta om sin policy för ”workfulness”, för att nå digital balans och arbeta smartare. Några punkter i den lyder:

  1. Tysta samtal (gå undan och prata i telefon i landskap)
  2. Mobilfria möten, alla är koncentrerade på uppgiften så blir vi mer effektiva
  3.  Ljudlösa telefoner som standard, inte med vibration som upplevs som störande
  4. Se över push notiser, behöver mailen komma upp direkt?
  5. Tillgänglighet, definiera vad som är god tillgänglighet på just vår enhet/avdelning

Önskar er en vilsam sommar utan allt för mycket mailande, och i höst ska jag fundera på hur min arbetsplats kan bli mer effektiv utifrån ovanstående tips.