Hur reagerar man som arbetsgivare när man sjunker i ranking från ”dåligt” till ”ännu sämre”?

Det har hänt Göteborgs Stad i Lärarförbundets rankningslista ”Bästa skolkommun”. Listan utgår från ett antal kriterier där bland annat lärartäthet och friska lärare är listade. 2012 låg staden som nummer 208 och har nu 2013 fallit till plats 240 av totalt 290 kommuner.

Elisabet Mossberg, Lärarförbundets ordförande i Göteborg är en av flera som uttrycker sin oro över det dåliga resultatet. En fråga vi ställer oss är hur man som arbetsgivare känner? Vad kan resultatet komma att leda till? Hur gör man nu för att attrahera lärare?

Det finns inga enkla svar på frågorna och man kan nog bara konstatera att det är riktigt illa både för Göteborgs Stad som kommun och som arbetsgivare.

Hur kan HR-funktionen vara med och driva den här frågan organisatoriskt? Var ska man börja? Anna Josefsson, ansvarigt kommunalråd för grundskolan menar att ledarskapet i skolorna kan ha varit en bidragande orsak till fallet vilket kan härledas till organisationsförändringarna kommunen gjorde 2010. Hon pratar om rektorerna i skolorna, det verksamhetsnära ledarskapet men nämner inte det ledarskapet på central nivå. Det kanske är där man borde börja?

Det är dags att man inom organisationen Göteborgs Stad tar ett steg framåt och börjar se över sin strategi för hur man vill uppfattas som arbetsgivare, hur man ska göra för att attrahera rätt lärare och att man börjar stötta stadsdelarna med det arbetet.

En annan stor fråga är också hur man som arbetsgivare/bransch ska göra för att locka fler till yrket. Hur kan HR-funktionen vara med och bidra? Är det någon som har något konkret exempel att dela med sig av?

Vi vinner alla på att vara en attraktiv kommun som finns till för alla som bor i den, besöker och verkar i den.

Talento Branding

Talento Branding är en employer branding-byrå. Vi jobbar med arbetsgivarkommunikation och fokuserar både på intern och extern kommunikation. Vi skapar tillväxt hos företag och organisationer genom att se till att de attraherar och behåller viktig kompetens. Vi stärker våra kunders varumärke som arbetsgivare och skapar konkurrenskraft hos dem. Tillsammans har vi samlad kunskap om hur du kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke och tar självklart ett övergripande ansvar för hela medarbetarkedjan. Vill du veta mer berättar vi gärna om hur vi jobbar. Läs mer om oss på www.talentobranding.se och följ oss gärna på twitter; @talentobranding

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser