Före sommaren fick jag ett mail från en glad student i Östersund. Han gick sista året på personalvetarlinjen och undrade om han fick komma på praktik till vår HR-enhet under 10 veckor efter sommaren. Vi funderade lite och bestämde oss ganska snabbt för att öppna vår HR-famn för en nyfiken akademiker. Som vanligt efter sommaren drog allt igång i hög fart, en tertialrapport skulle lämnas in och helt plötsligt stod studenten i farstun och ville lära sig allt om HR. Jag insåg snabbt att om vår praktikant skulle lära sig något så var han tvungen att skugga oss i allt vi gör, och följaktligen fick jag en skugga i tio veckor. Han följde med mig på svåra rehabmöten, chefscoachning och möten med facken i allehanda ärenden. Vad jag inte hade räknat med var att denna skugga skulle ifrågasätta våra arbetssätt, metoder och möten. Att han skulle tycka att vi hade alldeles för lite tid för reflektion och ibland gjorde ”fort men fel”. Det var oerhört jobbigt att se sanningen i vitögat samtidigt som vi lärde oss att faktiskt stanna upp lite mitt i allt. Vi införde ett nytt digitalt arbetssätt som förändrade våra möten såväl som sättet vi delar information på. Det sättet att arbeta sparar oss mycket tid och letande i mappar efter information exempelvis. Så våga ta emot den nya generationen, även om det tvingar er att ompröva både ett och annat! Det är värt det.