HR-strategi, har ni en sån?

Det finns många teorier som styrker det faktum att det är nödvändigt att arbeta efter uppsatta strategier för att bli ett lönsamt företag (se exempelvis Grant, 2005). Jag håller med, hur kan man ens styra sin verksamhet utan att sätta upp tydliga mål och sedan ta fram strategier för hur man ska nå dessa mål?

Och vilka av organisationens resurser är det sedan som kan vara med och arbeta mot målen? Jo, medarbetaren! Medarbetaren ses ur fler och fler perspektiv som ett företags viktigaste resurs (se exempelvis Boudreau & Ramstad,1998). För att kunna hantera denna viktiga resurs på ett hållbart sätt krävs en uttalad HR-strategi, detta menar såväl de framgångsrika HR-forskarna Boxall och Purcell (2011) som Ulrich och Brockbank (2007). Läs deras studier, de är ytterst intressanta för dig som arbetar på HR och vill stärka dina argument inför företagsledningen.

Men för att medarbetarna i en organisation ska kunna utgöra ett företags styrka och vara med och öka dess konkurrenskraft krävs att HR-strategin stödjer företagets övergripande affärsstrategi. Kan många av er, med handen på hjärtat, säga att er HR-strategi (om en sådan ens finns) har tagits fram i samarbete med ledningsgruppen med syfte att stärka den övergripande affärsstrategin? Jag har till och med stött på företag där man inte har någon affärsstrategi alls, hur kan dessa företag arbeta på ett hållbart och utvecklande sätt med sina medarbetare för att öka organisationens effektivitet och vinst?

Det är så oerhört viktigt att vi på HR har en representant i ledningsgruppen, har vi inte det så måste vi kämpa för att komma dit. Först då kan medarbetaren ses som en av organisationens absolut viktigaste resurser och behandlas därefter. Detta borde vara alla HR-chefers mission resterande tid av år 2013! Nu är det snart dags för semester, men börja kämpa för detta redan nu!

Trevlig sommar önskar en magisterstudent med inriktning på strategisk HRM:)

Nina Sund

Alla har vi väl ett område som vi dyker in i med hjärta och själ? HR är mitt! HR-frågor, stora som små, är så otroligt intressanta och idag har jag förmånen att arbeta som HR-specialist på Myrtall AB. Ingen dag är den andra lik och som konsult inom HR-området står jag ständigt inför nya utmaningar på nya företag. Ingen HR-avdelning fungerar som den andra och uppdragen ser olika ut beroende på företaga - en spännande vardag helt enkelt! Här på HR Sverige har jag för avsikt att skriva om de HR-relaterade frågor som snurrar i mitt huvud och jag ska fortsätta läsa de andra skribenternas blogginlägg för att ständigt hålla mitt sinne öppet för nya tankar och lösningar. www.myrtall.com www.myrtallkonsult.com

Lämna ett svar

Netigate

Missa inga lediga jobb inom HR & Personal!

Great Place to Work - Sveriges bästa arbetsplatser