För ett par veckor sedan sa min bror till mig ’hur kan du jobba på distans? Jag menar vad kan du göra vid datorn, du går väl typ runt och ser till att folk mår bra?’. Vi gör lite mer än så. När jag pluggade hade jag ingen aning om vad man kunde bli, studierna var så teoretiska och jag saknade svar på hur en verklig arbetsvecka kunde se ut. Frågan från min bror fick mig att börja fundera tillbaka på hur det var när jag började på mitt jobb som första HR person i Sverige. Jag fick många gånger frågan ’Vad jobbar du med? Vad gör HR egentligen?’. Jag är rädd att detta visar att HR inte är tillräckligt synliga på arbetsplatserna runt om i Sverige. Kan det vara så att vi blivit för mycket strategiska process skrivare och för lite operativa inspiratörer? Jag tror att svaret på frågan ’Vad gör HR egentligen’ ser olika ut beroende på om man jobbar privat eller statligt, i ett stort eller litet företag, ensam eller tillsammans med ett HR team. Men jag ska försöka ge mitt svar på vad jag som HR jobbar med och vad jag tror på.

I min roll som HR letar jag efter individers och företags potential, vad de skulle kunna vara om de uppnådde sitt ultimata jag, och jag vill hjälpa dem att nå sitt mål. Jag anser att min roll som HR är att lyfta HR perspektivet i diskussioner och möten i företaget. Om inte jag gör det, vem ska annars konstant tänka på de anställda och hur beslut påverkar dem i diskussionerna. Resterande har fullt upp med att tänka på det ekonomiska utfallet, hur vi ska nå vinst, hur vi ska öka produktiviteten, vilka projekt som ska dras igång och om man upnått senaste deadline. I diskussionerna ser jag det som min roll att lyfta HR perspektivet dvs. få företaget att inse att personalen är deras största tillgång, inte bara en kostnad. Lyckliga, glada människor som inte konstant är sönderstressade presterar bättre. De är mer kreativa och produktiva, de är engagerade.

What is HR – english version.

Jag har som HR arbetat väldigt brett, så min vecka har varit mycket varierad. Jag har arbetat i ett mindre företag där jag kännt alla personligen, därför har jag arbetat mycket nära och varit stöd för både chefer, ägare och anställda. Min roll har innehållt såväl strategiska bitar som utvecklande av processer och policys men också direkt operativt arbete. Strategiskt arbete kan innebära allt från att skapa en ny rekryteringsprocess till att införa ett flextidsavtal eller friskvårdsbidrag. Det viktiga för mig är att policys och processer inte blir en pappersprodukt utan faktiskt något som bidrar till en förbättring. Operativt arbete kan innebära saker som att stödja en chef i Performance Management,   skriva annonser, hålla intervjuer, genomföra ett rehabiliteringsärende eller stödja chefer i arbetsrätt.

För mig handlar HR om att få personalen att trivas och må bra i sitt andra hem, så att de kan göra ett så bra jobb som möjligt för företaget. Vi har bara 24 timmar per dygn, och varför skulle vi vilja leva hälften av vår vakna tid olyckliga? En sund företagskultur är viktig, och värderingar som inte finns i ett dokument utan faktiskt levs och andas av såväl anställda som företagsledning. Det viktiga är inte vad det sägs att man ska stå för eller göra, utan hur man faktiskt handlar. Genom att lyssna på de anställda kan jag driva deras intressen. Jag tror på att inspirera och motivera snarare än kontrollera och reglera. Jag arbetar hellre proaktivt för att förebygga. Som ett exempel kan vi ta upprepad korttidssjukfrånvaro. Istället för att skicka folk på förstadagsintyg (och därmed bevisa att jag inte tror att de är sjuka på riktigt) jobbar jag hellre proaktivt med att tex införa friskvårdsbidrag, friskvårdstävlingar och erbjuda influensa vaccinering. Sundare människor är mindre sjuka, sjukfrånvaro kostar företagen massor. Friskvårdsbidrag som är avdragsgillt för företagen, borde därför vara en god idé för att förebygga ohälsa. Friskvårdstävlingar skapar även förrutom ett sundare liv, team spirit och sammanhållning. De är något som gör att människor trivs bättre på jobbet – vilket i sig leder till ökat engagemang och produktivitet.

Vad har ni för erfarenheter av HR från era arbetsplatser och hur skulle ni vilja att man arbetade?

Behöver du hjälp i ditt HR-arbete? Hör av dig! 

Träningsblogg