Jag har undrat varför utvecklingssamtal har blivit en så stor sak i svenskt näringsliv?

En fundering är om det beror på att många i sin vardag sällan får uppskattning för sitt arbete? Det kanske var ännu sämre för några decennier sedan när utvecklingssamtalen introducerades?

Ett sätt att iallafall en gång per år få veta någonting om vad chefen anser om ens arbete blir då utvecklingssamtalet. Kan det vara anledningen till att man fokuserat så mycket på att lära chefer att hålla utvecklingssamtal?

Det vill säga att orsaken var att chefer var så dåliga på att ge feedback i vardagen att man från personal/HR/facket krävde det strukturerat en gång om året i all fall.

Det skulle vara intressant att höra från dig som var med och introducerade utvecklings/medarbetarsamtal.