I december gick en 24 dagars följetong på ämnet ”vad gör en personalvetare?”. Jag tar vidare det ämnet och vrider lite på det. Det har nämligen gått upp för mig att utbildningarna skiljer sig åt i landet Lagom. Så jag tänker mig att det kan vara intressant att följa upppersonalvetarutbildningarna i landet.

Jag tänker på välkomstceremonin i aulan på Södertörns högskola ht-2010 när någon av talarna förklarar att högskole- och universitetsstudier inte bara ger kunskap, utan arbetsgivare vet vad de får när du har en examen från en sådan utbildning. Du kan tänka kritiskt, arbeta mot deadlines, har koll på forskning inom området och du kan skriva på avancerad nivå.
Denna beskrivning får min att undra; vad får en arbetsgivare när de anställer en nyutexad personalvetarstudent?

Jag gör en snabb sökning på Antagning.se ger mig 19 träffar på kandidatprogram i personalvetenskap vid följande lärosäten:

Högskolan i Dalarna
Linköpings universitet
Högskolan Väst (2 inriktningar)
Göteborgs universitet
Högskolan Kristianstad
Örebro universitet
Karlstads universitet
Lunds universitet
Högskolan i Skövde
Linnéuniversitetet (Växjö och Kalmar)
Högskolan i Gävle
Högskolan i Jönköping
Södertörns högskola (2 inriktningar)
Umeå Universitet
Uppsala universitet
Högskolan i Borås
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Stockholms Universitet

Jag får ytterligare en relevant träff i min sökning; personalekonomi på 120 hp vid Högskolan Väst. Södertörns högskola och Högskolan Väst ger 2 träffar vardera men har 2 olika inriktningar, så jag väljer att räkna det som ett. Linnéuniversitetet ger personalinriktad utbildning på två orter och har även det slagits ihop till en träff.

Inläggets fortsättning utgår från mig och förhoppningsvis får vi tag i en student från varje lärosäte för att bilden av Sveriges blivande personalvetare har med sig i erfarenhetens ryggsäck i facket för utbildning.

Vem är du?
Diana Grundström, 21 år, studerar Personalvetarprogrammet vid Södertörns högskola

Vilken typ av examen tar du ut när du är färdig med din utbildning och när beräknas du vara färdig?

En filosofie kandidatexamen med huvudområdet psykologi beräknar jag ta ut Vt 2013.

Vilka kurser ingår i ditt program?

Arbetsliv och samhälle, Människa och arbete, Arbete och etnisk mångfald, Genus och arbete, Retorik i dialog och konflikt, Organisation, Ledarskap, Arbetsrätt, Gränslöst arbete: nya organisationsformer, Personal- och kompetensförsörjning, Utredningsmetodik och Psykologi A-C (eller Sociologi om man har det som inriktning).

Hur ser en typisk vecka på programmet ut för dig?

Eftersom kurserna oftast är uppdelade i 5 veckors perioder så varierar veckorna en del i innehåll. En vecka kan innefatta bara föreläsningar, skrivande av hemtentamen, plugg till en salstenta och seminarier. Men just nu läser vi en kurs i organisation och då får våra arbetsgrupper organisera ett seminarium under kursen. Till alla seminarier skriver vi även ett analyserande PM på olika organisationsteoretiska teman utifrån en organisation vi valt att studera.

Hur kommer det sig att du har valt den utbildning du läser?

Jag läser personalvetarprogrammet av en slump. Jag fick göra ett hos en karriärcoach jag fått under min tid som arbetssökande. Det visade att jag skulle bli kock eller personalvetare. Kock var jag redan och ville byta bransch. Så jag sökte mig till en personalvetarutbildning som låg i Sthlm, den vi Södertörns högskola var nystartad och verkade intressant. En vild chansning
visade sig vara ett klokt val. Personal och arbetslivsfrågor har ett vasst grepp kring mig och jag är framförallt intresserad av arbetsmiljö, arbetsrätt och arbetsplatsutveckling.

Vad tror du skiljer ditt program på ditt lärosäte från liknande program vid andra lärosäten i Sverige?

Det första jag kommer att tänka på är att vi inte läser företagsekonomi. Jag tror att det ingår att det ingår i många andra personalvetarutbildningar. Men Södertörns högskola har en profil mot jämställdhet och mångfald, så vi läser genus, etnologi under första terminen och det förhållningssättet följer med genom alla andra kurser som löper med programmet.