Vad är det medarbetare alltid säger sig vilja ha mer av? Feedback. Att få veta hur man ligger till, hur det går i förhållande till de mål man har, hur man skulle kunna bli ännu bättre är viktigt för en medarbetare. Vad är det chefer ofta saknar? Feedback. En chef är ofta ensam, och har man inte etablerat en bra feedback-kultur, är chansen liten att chefen får konstruktiv feedback från sina medarbetare. Feedback är viktigt för alla. Undersökningar visar att det fortfarande finns en stor outnyttjad potential i organisationer när det gäller feedback. De som väljer att genuint satsa på att förbättra sina feedback-kunskaper och aktivt träna både mottagandet och givandet, kommer att få stora konkurrensfördelar.

 Bygg tillit och förtroende!

För att feedback ska få önskad effekt, både när det gäller den positiva och den negativa, är det av största vikt att det finns ett förtroende och en tillit mellan givare och mottagare. Den tilliten byggs hela tiden på, den är så att säga konstant ”under konstruktion.” Tilliten kommer inte bara en vacker dag för att stanna för all framtid – utan ni arbetar kontinuerligt på att både behålla och förbättra den.

Ett sätt att bygga tillit, är att arbeta medvetet med att i princip införa rutiner för hur man i arbetsgruppen ska visa varandra uppskattning, bekräftelse och beröm/positiv feedback. Det stärker, ger energi och skapar goda förutsättningar för att den negativa (och ännu mer utvecklande!) feedbacken ska kunna tas emot.

 

Självreflektion – lär känna dig själv

Kombinera också feedbacken med självreflektion – ett bra sätt att ge dig själv feedback.  Ju större självkännedom du har kring dina styrkor och tillkortakommanden, desto bättre kan du också ta emot feedback du får från andra, och använda dig av den och utvecklas ännu mer. En bättre självkännedom gör det också möjligt för dig att bättre förhålla dig till andra, att du vet vad du kan bidra med och vad du behöver se till att komplettera dig med.

 

Är du chef är självreflektionen ett ”måste”, eftersom du ansvarar för att göra det möjligt för dina medarbetare att utvecklas och bidra till goda resultat. En chef som inte är medveten om sina styrkor och svagheter är ofta en kontrollerande och rädd person. En sådan chef hjälper inte människor växa, och skapar därför inte heller så goda resultat som skulle vara möjligt. En ledare utmanar till växt och ger människor förutsättningar att skapa resultat.

Vad kan du, här och nu, göra för att du ska bli lite, lite bättre på att ge och ta emot feedback?

 

Lev väl!

/Karin

 

Karin Ulfhielm har sedan 1995 arbetat med Human Resources på både strategisk och operativ nivå, bland annat på företag som Statoil, ICA och Mannheimer Swartling. Sedan 2005 driver hon det egna konsultföretaget Vargkask, där hon hjälper företag och organisationer att utveckla livskraftiga team och människor. Karins styrkor ligger främst inom förändring och utveckling