Vem är du?

Jag heter Anna Kullendorff och jobbar som Head of Employer Branding på Academic Work. Jag har hunnit bli 28 år och tog min examen från PAO-programmet i Stockholm för 2 år sedan. Under studietiden insåg jag vilken bredd det finns inom personalyrket och hur många olika typer av arbetsområden man som personalvetare kan fördjupa sig i. Något som verkligen sporrar mig mycket i mitt arbete är att se hur HR kan skapa strategier utifrån såväl medarbetarnas som organisationens mål för att attrahera medarbetare att utvecklas inom företaget och därigenom stärka företagets positiva utveckling.

 

Vad gör den organisation du arbetar på?

 Academic Work är ett bemanningsföretag som nischat sig mot gruppen Young Professionals, personer som antingen studerar eller som är i början av sin yrkeskarriär. Vi hjälper företag komma i kontakt med denna målgrupp när de har behov av personal, och skapar då samtidigt möjligheter för Young Professionals att skaffa sig värdefull erfarenhet vid sidan av studierna eller sitt drömjobb när de är klara och står med examensbeviset i handen.

I dag är vi Nordens största arbetsgivare för Young Professionals. Detta innebär såklart också att vi är många som jobbar internt på våra Academic Work-kontor. I Sverige är vi ca 350 heltidsanställda medarbetare på våra åtta kontor i landet. Sen har vi även en stor och viktig grupp av deltidsanställda som vid sidan om sina personal- eller ekonomistudier jobbar extra på våra kontor (här kan du läsa mer om våra interna tjänster (här kan du läsa mer om våra interna tjänster ). Förutom i Sverige, finns vi även i Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

 

 

Vad är din roll i organisationen?

Jag är en av fem personer som jobbar på vår HR-avdelning. Vårt fokus ligger främst på våra medarbetare som jobbar internt hos oss.

I min roll jobbar jag mot tre målgrupper – potentiella-, befintliga- och tidigare medarbetare. Jag jobbar för att veta vad dessa målgrupper drivs och motiveras och sedan säkerställa att vi som arbetsgivare ligger i linje med dessa och på så vis arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är fantastiskt kul att få lägga hela sin kraft på att tillsammans med övriga HR och ledningen, jobba för att vara en attraktiv arbetsplats för alla våra medarbetare.

 

 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

 En dag är sällan lik en annan. Det beror på vilket fokus som är aktuellt för perioden och var vi som organisation har störst utmaningar för stunden. Men i stort handlar det om att paketera och kommunicera våra arbetsgivarvarumärke och att aktivt arbeta gentemot målgrupperna som nämndes ovan:

Mot potentiella medarbetare: arbeta med student- och kandidatrelationer, arbeta fram rekryteringskampanjer för interna tjänster m.m.

Mot befintliga medarbetare: i projekt arbeta tillsammans med övriga HR och andra aktörer i organisationen när det kommer till attraktionsfrågor.

Mot tidigare medarbetare: ansvara för vårt alumnnätverk.

 

 

Hur har du hamnat där du är idag?

 Jag började jobba extra på Academic Work under min studietid. Det var en assistentroll som innebar administration i samband med rekryteringar, utbildningsprogram och kollektivavtal m.m. Så småningom ledde det även större ansvar i vissa rekryteringsprocesser till våra interna tjänster. När skolan sedan närmade sig sitt slut dök min nuvarande tjänst upp som en vakans, och lyckligtvis fick jag möjligheten att anta utmaningen.