Strategier, produkter och tjänster går att kopiera. Men en företagskultur går inte att kopiera, och människor med ett genuint engagemang går heller inte att kopiera. Vi tävlar inte om rationella produktfakta, det är företagskulturen och människorna som är den vassaste och, i de allra flesta fall, enda konkurrensfördelen. Och varumärke handlar om precis just det; om emotionella fördelar, om relationer och förtroende. Och det kan bara skapas av människor.

Idag pratar vi om the ”big three” personal branding, employer branding och executive branding – . Var och en tillför värde till organisationen, och hänger också ihop. Genom att hjälpa de anställda att utveckla sina personliga varumärken blir det lättare för arbetsgivaren att förstå deras karriärmål och ambitioner. Potentialen tas tillvara och de får möjlighet att använda sitt ”bästa jag” för att bidra till företagets strategiska mål. Anställda med starka personliga varumärken är ”varumärkesambassadörer” som delar företagets värderingar och bidrar till att sprida en positiv bild av företaget utåt. Starka chefsvarumärken å sin sida, adderar värde till företaget eftersom de attraherar såväl investerare som nya kunder och de bästa talangerna.

Alla processerna är lika viktiga men mest effekt får de förstås om de kopplas ihop. HR är en oerhört viktig i det här arbetet. Jag att de flesta på HR kan en del om employer branding, men jag skulle önska att alla fick lära sig mer om hur man jobbar med  personal branding; det personliga varumärket och chefsvarumärket. Det skulle innebära att HR kan hjälpa till och på allra bästa sätt länka samman de här viktiga processerna. Då skapas en otrolig kraft och man får en konkurrensfördel som blir svår att överträffa.

De här är de tre processerna i korthet:

Personal branding

Nu ökar intresset för personal branding i det närmaste lavinartat. Personal branding är egentligen inget annat än ett strukturerat sätt att hantera sin karriär, sitt ledarskap eller sitt företag på. Vi har helt enkelt tittat på hur framgångsrika företag och produktvarumärken gör. Och tagit rygg på dem. Det handlar om att identifiera och lyfta fram vem du är, vad du står för och hur du på allra bästa sätt kan skapa värde. Starka personliga varumärken är bra på att skapa gemensam nytta och winwin. Att lyfta blicken och tänka både egennytta och allmännytta.

Employer branding

Liksom personal branding har employer branding funnits ett tag, med den ökade användningen av sociala medier har gett den senare förnyad prioritet i många organisationer. Sociala medier har gjort det enklare än någonsin för missnöjda anställda att använda FB, Twitter eller andra sociala medier för att pysa eventuell frustration över sin arbetsgivare. Kommentarer som snabbt kan skada ett anseende. Utmaningen är därför att attrahera människor som verkligen tror på organisationens uppdrag, vision och värderingar. Och det kan man bara göra genom att konsekvent kommunicera kultur, arbetssätt, ledarstil och tillväxtmöjligheter, både muntligt och skriftligt. Och i alla kanaler som står till buds. Med människor som har starka personliga varumärken och rätt attityd ombord, bygger man ett starkt och konkurrenskraftigt företagsvarumärke.

Chefsvarumärket

Vi lever i en tid där allmänheten letar efter sätt att identifiera varumärket med riktiga människor. Chefernas rykte, kan både hjälpa och stjälpa företagsvarumärket. Chefer och ledare med starka personliga varumärken lockar till sig såväl investerare som nya kunder och de bästa talangerna. Vi vill gärna jobba för eller med välkända och uppskattade ledare. Personer med starka chefsvarumärken har också lättare att få med sig medarbetarna på förändringsresor. Och eftersom media hellre skriver om personer än företag har de betydligt lättare att få genomslag i media.

Intresserad av lära er mer om hur ni kan hjälpa era anställda och cheferna att utveckla sin varumärken ? Läs mer här