Ett av de vanligaste sätten att hamna både på HR Sverige och på HR Sverige Bloggen är att man googlar vad en personalvetare egentligen gör. Vi vill såklart hjälpa till att upplysa om vad det är man kan göra efter att ha läst till personalvetare och frågade därför medlemmarna på vår LinkedIn-grupp HR Sweden om hjälp att förklara vad det är dom gör om dagarna. Fram till 24 december får du varje dag träffa en person inom HR-området. Du hittar fler exempel på vad folk inom personalområdet gör här.

Vem är du?

Jag heter Lina Svensson, är 29 år gammal och jobbar som Head of Individual Development på Academic Work. För ett och ett halvt år sedan examinerades jag från PAO programmet på Stockholms Universitet där jag läste pedagogik som inriktning. Under min studietid så väcktes mitt intresse för kompetensutveckling och lärande i organisationer och jag har redan fått chansen att arbeta med detta! Jag tycker att det är häftigt att se medarbetare växa, utvecklas, prestera bättre i sina roller och nå sin fulla potential. Jag är även mycket intresserad av affärsperspektivet i HR och anser att allt vi gör måste utvärderas utifrån vad det ger i Business Value.

 

Vad gör den organisation du arbetar på?

Academic Work är Sveriges tredje största rekryterings och bemanningsföretag inom tjänstemannasektorn. Vi har valt att specialisera oss mot Young Proffessionals vilket innebär akademiker som är nya i sin karriär. Genom att erbjuda hel- eller deltidsuppdrag med varierande långsiktighet hjälper vi studenter att få värdefull erfarenhet under tiden de studerar och/eller till deras första, andra eller kanske tredje jobb efter examen. Vi har konsultuppdrag eller genomför rekryteringar inom de flesta branscher och yrkeskategorier men framstående affärsområden just nu är IT och Teknik.

 

Vad är din roll i organisationen?

Ett tjänsteföretags absolut viktigaste resurser är dess medarbetare och deras kompetens är avgörande när det kommer till konkurrenskraft och framgång! Jag jobbar på vår HR-avdelning i Sverige där vi är 5 personer som arbetar heltid och två deltidsassistenter. Vi arbetar alla inom olika områden och har ansvar för vårt område i Sverige. Jag har titeln Head of Individual Development vilket innebär att jag är ansvarig för kompetensutveckling av våra interna medarbetare i Sverige, dvs. de som arbetar internt på Academic Work och inte våra konsulter som jobbar ute hos kund.

Mitt ansvar innefattar att säkerställa att våra medarbetare genom training (utbildning) utvecklas, motiveras och har den kompetens som krävs för att prestera i sin roll. I detta ingår det bland annat ansvar för introduktionsprogram, training programs och vidareutbildning på alla nivåer. Jag jobbar med produktion av E-learning, kvalitetssäkrar lärarledda utbildningar i våra interna arbetsprocesser och tar fram utbildningar tillsammans med externa samarbetspartners. Jag arbetar även mycket med uppföljning och utvärdering av de utbildningsinsatser som görs och säkerställer att de ger business value. Jag är även ansvarig för vårt LMS system (learning management system) där vi sköter all administration av utbildningar.

 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?

Som för så många andra finns det inte direkt någon typisk arbetsdag i min roll. Men de element som ofta ingår är svara på och åtgärda mail som kommit in sedan gårdagen, ta tag i och planera upp dagen efter veckans To Do.

Jag jobbar mycket i långsiktiga projekt och då är det viktigt att sätta tydliga deadlines för att arbetet hela tiden ska drivas framåt och projekten ska avslutas. I projekten kan jag ha olika roller – ibland är jag projektledare i projektgruppen, och ibland en expert att rådfråga. Jag har förmodligen ett eller flera möten under dagen som kan beröra samma eller olika pågående projekt. Det kan vara möten med befintliga leverantörer, potentiella leverantörer, interna chefer eller processägare, medarbetare eller mina kollegor på staben (HR, IT eller Marknad). Jag för mycket dokumentation i form av processdokument, riktlinjer och policys samt strategidokument. Under dagen för vi även mycket ad hoc diskussioner i HR gruppen kring frågor som dyker upp. Att ha en bra kommunikation och kunna bolla med varandra är mycket viktigt då vi i övrigt arbetar väldigt självständigt.

 

Hur har du hamnat där du är idag?

Jag påbörjade mina studier på PAO programmet 2007 och började under min andra termin att arbeta deltid som Consultant Manager Assistant på Academic Work. Ett väldigt varierande och roligt arbete som gav mig jättemycket erfarenhet inom rekrytering och personaladministration samt möjligheten att koppla det jag läste i skolan till praktiken. Två månader innan jag avslutade mina studier signade jag som Consultant Manager på Academic Work. Här fick jag möjligheten att utveckla mitt ledarskap i mitt arbete med mina konsulter, bli duktig på att skapa bra kundrelationer, utvecklas som rekryterare och bli bättre på försäljning. Jag trivdes mycket bra i rollen som konsultchef men när tjänsten som Head of Individual Development dök upp så var det självklart för mig att söka! Den erbjöd mig möjligheten arbeta med att ge våra medarbetare förutsättningar att bli ännu duktigare i sina roller, utvecklas och nå sin fulla potential. Min erfarenhet och prestation inom organisationen, min pedagogiska förmåga, mina studier inom pedagogik samt mycket goda interna referenser var avgörande för att just jag fick rollen. Jag har nu arbetat med kompetensutveckling i ca 6 månader och trivs jättebra! Känns kul att arbeta på ett företag som ger så stora möjligheter att utvecklas åt det håll man är intresserad, där det finns ett stort utvecklingsdriv bland samtliga anställda och man har kul tillsammans!