Visst, det har varit arbetsgivarens tid. Men i framtiden blir det brist inom många yrken och det är viktigt att arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare om man ska vara med i matchen.

Employer branding handlar om att sälja in ditt företag för att framtida anställda ska vilja söka sig till dig. Både i form av att paketera er i företagets platsannonser men även om att sälja in er som en attraktiv arbetsgivare på anställningsintervjun. Berätta om förmånerna och om att ni är ett företag med hög i tak, en platt organisation, frihet under ansvar och alla andra klyschor som jag ibland undrar om folk vet vad de innebär…

Men sen då, vad händer sen? När personalomsättningen och sjukfrånvaron är högre än ni önskar. När det är fel personer som lämnar företaget. När det är mycket skitsnack, ledningen är missbetrodd och effektiviteten tämligen låg. Vad gör ni då? När ni ser alla tecken på en inte så välmående arbetsplats.

Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett ständigt arbete och något som är centralt i ett välmående företag. Det är inte heller något som man fixar under en natt, men här är några punkter som jag tror är nycklar till framgång.

Var ärlig, se till att förväntningarna motsvarar verkligheten

 • Sälj in en bild av företaget som motsvarar verkligheten, så att människor får rätt förväntningar och slipper bli besvikna eller missnöjda. Var ärlig med vad du kan erbjuda men även vad du inte kan erbjuda!
 • Om du talar om hög i tak och platta organisationer är det viktigt att medarbetarna involveras i processen så att cheferna inte tar alla besluten, t.ex. genom agila metoder.

Introducera mera

 • Första tiden sätter första intrycket, planera en väl strukturerad introduktion. Utse även en mentor, para gärna ihop två som har utbyte av varandra. Skapa möjlighet för att de fortsätter träffas och dra nytta av erfarenhetsutbyte.
 • I början har man pigga fräscha ögon och ser sådant som andra i ert företag har blivit hemmablinda för. Som ny är man på hugget och vill hjälpa till, dra nytta av det för att lära er. Be personen skriva ner iakttagelser om så väl rollen som företaget och gå igenom dem tillsammans efter 3 månader. Var öppen för förslag och förändringar.

Undersök och åtgärda din personalomsättning

 • På ett välmående bolag vill människor stanna, om du har hög personalomsättning håll avslutsintervjuer med den som slutar. Fråga varför de slutar och vad ni hade behövt ha eller göra för att de skulle ha valt att stanna.
 • Ta tillvara på informationen rätta till det som är återkommande.

Kompetensutveckling och karriärvägar

 • Det som motiverar människor är ofta möjligheten till utveckling. Både kompetensutveckling samt karriärvägar. Inventera vad ni har för karriärvägar och marknadsför dem för er personal. Vad finns det för möjligheter för dem som inte vill bli chefer? Har ni någon specialistroll eller senior roll?
 • Ta tillvara på människors kompetenser, kartlägg dem och se till att företaget drar som störst nytta av sin personals potential. Kanske finns det någon med PT bakgrund som kan hålla i ett lunch pass? En fantastisk sångerska som kan lära er körsång på personalaktiviteten? En framtida ledare?
 • Se till att chefspositioner tillsätts av goda ledare och inte enbart på grund av att någon blir befodrad. Se till att ni inte förlorar en duktig specialist.
 • Om ni arbetar med kompetensutveckling för nyckelpersoner som ni tror på, tänk då på att ni bör ha en position inom en snar framtid. Om man utbildar och väcker drömmar men inte kan tillfredsställa dem… Ja då letar man sig dit man kan göra det. Och då mister du inte bara en duktig medarbetare utan vinner rekryterings och introduktionskostnader på en ny.

Skapa en stark företagskultur

 • Skapa en kultur där synen på att göra misstag är att det är första ledet till utveckling
 • Se till att ledning och nyckelpersoner utstrålar värderingar. Människor gör som människor gör, föregå med gott exempel.
 • Genomför och uppmuntra sociala aktiviteter där människor får lära känna varandra. Gör det som ett återkommande naturligt koncept i vardagen. Om människor känner varandra ställer de upp för varandra. Ett lag är starkare än enstaka individer.
 • Medarbetarna ska andas kulturen och värderingarna – de ska inte sitta stå på ett papper och rapas upp då och då.

Var flexibel

 • Var flexibel så långt det går. Flexibel arbetsplats kan öka kreativitet och motverka stress. Låt vabbande föräldrar jobba hemifrån eller styra sin arbetstid efter familjepusslet. Om hen är mer kreativ på ett café och möjligheten finns, varför inte – det bör vara hur vi levererar som räknas.
 • Ge frihet istället för att kontrollera, och ge hellre möjligheten till alla och korrigera de som gör fel än att hindra för alla.
 • Flexibel arbetstid gör det möjligt att arbeta när man är som mest effektiv. För någon är det kanske 8-17 men för någon annan kanske det är 10-19.
 • Undvik stora förändringar, ändra lite hela tiden för att undvika kaos, stress och negativitet – det bidrar till en lärande organisation som inte stagnerar

Se till att cheferna är chefer

 • Skapa ett forum där medarbetarna får vara delaktiga i företaget. Får känns att deras arbete är meningsfullt och att de är en del av någonting större och att deras insats räknas.
 • Se till att chefen kan fatta ett beslut och stå för det.
 • Se till att chefen kan bryta ner företagsmålen till verksamhetsnivå och vidare på individnivå för att skapa meningsfulla mål för medarbetarna
 • Se till att chefen tar sig tid att fika och äta lunch, för att lyssna in men också för att visa att det är viktigt med pauser för att orka i längden
 • Skapa möjlighet för cheferna att leda och se sina medarbetare, se till att de inte fastnar i administrationsträsket
 • Se till att chefen tar tag i eventuella problem direkt för att lösa små konflikter innan de blir stora och sprider sig

Det här är mina högst personliga tankar, grundade på min erfarenhet och de diskussioner som jag har befunnit mig igenom livet. Vad har du för tankar och idéer om att vara en attraktiv arbetsgivare?