På den senaste HR-afterworken i Stockholm diskuterades HR:s bidrag till affären. Det samlade intrycket verkade vara att unga HR-människor ofta uttrycker sin vilja att arbeta ”nära affären” och med att skapa värde för företaget eller kunden. Få kan däremot förklara vad de egentilgen menar med detta, eller på vilket sätt ett sådant arbete skiljer sig från traditionellt HR-arbete, vad nu det än kan tänkas vara.

Jag har inte riktigt kunnat släppa de här tankarna, och när jag klurat på min egen kammare ett tag funderar jag på om detta inte är lite symptomatiskt för utvecklingen av HR-rollen i dagens företag. Jag ska förklara vad jag menar:

För ett gäng år sedan började flera stora företag dela upp sin HR-avdelning i ett servicecenter och en business partner-funktion. Servicecentret har ofta fått rollen som mer administrativ enhet, och mitt intryck är att det mer är en supportfunktion kring de hårdare HR-frågorna som kollektivavtal och arbetsrättslig lagstiftning mm. En HR business partner däremot fungerar som ett stöd till cheferna, både operativt och strategiskt. Alltså förväntas de kunna bistå med allt från rekrytering till att rulla ut kompetensutvecklingsstrategin i organisationen.

Spontant tänker jag att detta skulle kunna vara en riktigt slagkraftig utveckling av HR-funktionen. Min känsla är dock att det har stannat vid just en möjlighet som inte riktigt utnyttjas. HR har fokus på HR, men saknar inte sällan ett helhetsperspektiv på verksamheten vilket medför att HR-stolen vid ledningsgruppens bord inte sällan står en bit ifrån VD.

För att HR ska ha tyngd i strategiska frågor tror jag att det som krävs är just det som vi diskuterade vid vår senaste after work: Att man arbetar nära affären!

Men vad innebär då det? Jo, jag tror att det är viktigt att HR inte låser sig till att vara en isolerad funktion i organisationen. Vi måste se och förstå helheten i verksamheten, och vi måste ha förståelse för hur värdekedjan ser ut och vilket mervärde som vår verksamhet skapar för kunderna.

Hur ska vi då lära oss hur vi tar den här platsen i organisationen? Jag tror att det handlar om både utbildning och erfarenhet. Många studenter tar idag dubbla examina, vilket borde vara en vink till högskolor och universitet om att utbildningarna de erbjuder inte innehåller den bredd som behövs för att nyutexaminerade studenter ska få en stabil grund att stå på när de ger sig ut i arbetslivet. Kanske måste vi leva med att vi som vill jobba med värdeskapande HR till viss del måste plocka ihop vår egen utbildning.

När det sen kommer till erfarenhet så tror jag att det är viktigt att HR-personer även har andra erfarenheter. Om det handlar om andra tjänstemannaroller, andra ledningsfunktioner eller om det är en erfarenheter från ”golvet” som saknas låter jag vara osagt, men för att se helheten i en organisation tror jag att det är oerhört viktigt att man har en förståelse för produktionsprocessen. Först då tror jag att man kan skapa värde för verksamheten genom sitt HR-jobb.

Alltså tror jag på en utveckling av HR till en strategisk funktion som kan ta helhetsgrepp på verksamheten, och utifrån en välriktad teoretisk kunskap om människor och organisation, och erfarenhet från produktion och ledning vara en tung post i morgondagens ledningsgrupp! Där har ni en HR-funktion som arbetar nära affären och skapar värde för organisationen!

 

Johan Norrfjärd är personalvetare och har även läst ekonomi och ledarskap. Han har arbetat som specialist och chef både inom privat och ideell sektor, och har även hunnit med att driva sitt eget företag. Idag jobbar han som rekryteringskonsult. Johan brinner för värdebaserat ledarskap strategiskt HR-arbete. Följ honom gärna på Twitter @norrfjard